A A A Powiększ tekst
Mapa strony
Urząd Gminy w Klukowie
Wysokie Mazowieckie

Aktualności

Przebudowa drogi w miejscowości Trojanówek - zakończona

Zakończono prace związane z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Trojanówek. W ramach przedmiotowego zadania na drodze o długości ponad jednego kilometra, wykonano warstwę ścieralną z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 3 cm, warstwę wiążącą z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 3 cm, podbudowę żwirową wzmocnioną kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie, umocnienie rowów przydrożnych elementami prefabrykowanymi wg KPED 01.13, wykonanie nawierzchni bitumicznej na zjazdach drogi gminnej, przebudowę przepustów zjazdów gospodarczych, wykonanie oznakowania pionowego

więcej
16.10.2017

Konsultacje społeczne w sprawie projektów uproszczonych planów urządzenia lasów

Wójt Gminy Klukowo informuje, że w dniu 26 października 2017 r. (czwartek) w godz. od 08:00-15:00 w siedzibie Urzędu Gminy prowadzone będą konsultacje społeczne z przedstawicielem Wykonawcy projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, który zainteresowanym właścicielom lasów będzie udzielał informacji i składał wyjaśnienia do zapisów zawartych w wyłożonym planie.

Ponadto w terminie od dnia 16 października 2017 r. do dnia 14 grudnia 2017 r. (60 dni) w Urzędzie Gminy Klukowo w godz. od 08:00-15:00 będą wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych. W związku z powyższym prosi się o poinformowanie właścicieli celem zapoznania się z przedłożonymi planami i ewentualne wniesienie uwag. Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. 2017 poz. 788) uproszczone plany urządzenia lasu będą podstawą naliczenia podatku leśnego.

13.10.2017

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie wsi Wyszonki Wojciechy i Wyszonki Klukówek

Dobiegają końca prace związane z przebudową drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie wsi Wyszonki Wojciechy i Wyszonki Klukówek. W ramach przedmiotowego zadania na drodze o długości ok. 2160 mb. wykonano mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonano warstwę odsączającą grubości 10 cm z piasku, wykonano warstwę nawierzchni żwirowej grubości 15 cm., a także plantowanie skarp nasypów oraz profilowanie poboczy

więcej
06.10.2017

Dofinansowanie dla Szkół Podstawowych na zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu „Aktywna tablica”

Gmina Klukowo informuje, że w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” zostało przyznane dofinansowanie dla: Szkoły Podstawowej w Kuczynie, Szkoły Podstawowej w Łuniewie Małym, Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych, a także Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Klukowie na zakup między innymi: projektorów, tablic interaktywnych, głośników oraz monitora dotykowego 65” na łączną kwotę 46 500 zł. Wkład własny gminy to kwota 1.750 zł.

02.10.2017

Artykuły według daty:

powrót
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Hosting: pvi.pl