A A A Powiększ tekst
Mapa strony
Urząd Gminy w Klukowie
Wysokie Mazowieckie

Aktualności

XIX SESJA RADY GMINY KLUKOWO

Dnia 26 czerwca 2017 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klukowie odbyła się XIX sesja Rady Gminy Klukowo. Porządek sesji obejmował przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Klukowo, zapoznanie ze sprawozdaniem Wójta z działalności za okres między sesjami. Rada Gminy rozpatrzyła projekty i przyjęła uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Klukowo na lata 2017-2020; upoważnienia Wójta Gminy Klukowo do zaciągnięcia zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2018 roku; przyjęcia Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2022

więcej
26.06.2017

Konsultacje społeczne dotyczące projektu: " Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 690"

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, w związku z opracowywaniem dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 690 zaprasza na konsultacje społeczne, których głównym celem jest poinformowanie przedstawicieli społeczności lokalnej oraz przedstawicieli organów administracji publicznej o planowanym przedsięwzięciu, prezentacja wariantów inwestycji wraz z zamierzeniami inwestora, a także stworzenie właścicielom terenów sąsiadujących z inwestycją możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag lub wskazania rozwiązań preferowanych.

Konsultacje społeczne odbędą się dnia 03.07.2017 r. o godz. 18:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klukowie  

Materiały informacyjne dotyczące projektu: " Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 690"

16.06.2017

Zakończono przebudowę drogi w miejscowości Wyszonki-Nagórki

Zakończono prace związane z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Wyszonki Nagórki. Remontowany odcinek to droga gminna Nr 108068B Wyszonki Kościelne – Wyszonki Nagórki. W ramach przedmiotowego zadania na drodze o długości 1,534 mb. wykonano warstwę ścieralną z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 3 cm, warstwę wiążącą z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm, podbudowę żwirową wzmocnioną kruszywem łamanym

więcej
02.06.2017

1 852 345,29 zł dofinansowania w ramach RPOWP na „Termomodernizację budynków szkół z terenu Gminy Klukowo”

Wójt Gminy Klukowo informuje, że Instytucja Zarządzająca RPOWP  ogłosiła listę projektów wybranych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne. Wśród projektów, które zostały wybrane do dofinansowania,  na 11 miejscu znalazła się również Gmina Klukowo, która będzie realizować zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynków szkół z terenu Gminy Klukowo”

więcej
25.05.2017

Artykuły według daty:

powrót
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Hosting: pvi.pl