A A A Powiększ tekst
Mapa strony
Urząd Gminy w Klukowie
Wysokie Mazowieckie

XVIII Sesja Rady Gminy Klukowo

We wtorek, 16 maja br. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klukowie odbyła się XVIII sesja Rady Gminy Klukowo. Zgodnie z porządkiem obrad Rada Gminy przyjęła protokół z XVII sesji Rady Gminy Klukowo oraz zapoznała się ze sprawozdaniem Wójta z działalności za okres między XVII a XVIII sesją. Podczas obrad Rada Gminy Klukowo rozpatrzyła projekty i przyjęła uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klukowo na lata 2017 -2020; zmian w budżecie gminy na 2017 r; udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego, a także w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Klukowo do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawa - Prawo oświatowe.

Sprawozdanie Wójta Gminy Klukowo z działalności za okres między XVII a XVIII sesją Rady Gminy Klukowo

powrót
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Hosting: pvi.pl