Klukowo - Gminny Portal Internetowy
Przetłumacz stronę:

Awaria filtrów w Stacji Uzdatniania Wody w Gródku
    Z powodu awarii filtrów w Stacji Uzdatniania Wody w Gródku, Wójt Gminy Klukowo informuje, że od dnia 25.02.2015 r. do dnia 15.04.2015 r. będą prowadzone prace polegające na wymianie filtrów uzdatniających wodę w/w stacji. Woda na sieć będzie podawana bez procesu uzdatniania. W trakcie w/w prac mogą nastąpić przerwy w dostawie wody. Za wszelkie utrudnienia w jakości i dostawie wody przepraszamy.

Wójt Gminy Klukowo
    Piotr Uszyński
Blokada drogi powiatowej
    W związku z otrzymanym dnia 09.02.2015r. zawiadomieniem o zgromadzeniu publicznym w dniu 12.02.2015r od godz.10.00 (na okres 5 dni), Wójt Gminy Klukowo informuje o możliwości wystąpienia utrudnień w ruchu drogowym spowodowanych blokadą drogi powiatowej nr 2077B Plewki- –Ciechanowiec, w miejscowości Klukowo (na wysokości SKR).

Wójt Gminy Klukowo
    Piotr Uszyński

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
    Wójt Gminy Klukowo informuje, że od dnia 24 stycznia 2015 r. na terenie Gminy Klukowo będą prowadzone wybory Sołtysów i Rad Sołeckich.
    Szczegółowe informacje, dotyczące terminów wyborów w poszczególnych sołectwach będą umieszczane na tablicach ogłoszeń w sołectwach, u sołtysa wsi oraz w Urzędzie Gminy.
Zmarła Pani Ewa Falkowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych
    Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła Pani Ewa Falkowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych. Pani Ewa Falkowska oświacie poświęciła swoje życie zawodowe, jak i część prywatnego. Świadczą o tym przedsięwzięcia, w które angażowała swoich nauczycieli oraz uczniów: konkursy, programy, projekty. Wielu osobom pozostały w pamięci zajęcia prowadzone przez wymagającą od siebie i innych Panią Dyrektor. Choć dzisiaj nie ma Jej wśród nas, to jednak wciąż jest - pozostaje w pamięci tych, którzy zabrali w dalszą drogę życiową wiedzę i bagaż doświadczeń przekazanych przez Panią Dyrektor. Rodzinie Zmarłej składamy najszczersze wyrazy współczucia.

    Wójt Gminy Klukowo, Rada Gminy Klukowo, pracownicy Urzędu Gminy Klukowo, koleżanki i koledzy dyrektorzy i nauczyciele, Rady Rodziców oraz uczniowie z głębokim żalem żegnają swoją Koleżankę, Nauczycielkę, Wychowawczynię. Pani Dyrektor Ewa Falkowska na zawsze pozostanie w naszych sercach.
Projekt - Ruszaj śmiało, obudź ciało.
Jubileusz 100-lecia urodzin Genowefy Uszyńskiej
Przerwy w dostawie prądu 08.12.2014 r. - 12.12.2014 r.
    PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. informuje, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpi przerwa w dostawach energii elektrycznej do następujących miejscowości i obiektów:Dnia: 09.12.2014 r. - Usza Wielka w godz. 8:00 - 15:00

Dnia: 11.12.2014 r. - Janki, Wiktorzyn, Malinowo w godz. 8:30 - 15:00


Dodatkowych informacji udziela:
Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85 740 53 34 (całodobowo)
Oddział Centrum Dyspozytorskiego Bielsk Podlaski tel. 85 730 53 34 (codziennie w godz. 6:00 - 22:00)
Oddział Centrum Dyspozytorskiego Wysokie Mazowieckie tel. 991 (codziennie w godz. 6:00 - 22:00)
Informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są również na stronie internetowej www.dystrybucja.zeb.com.pl

na podst.: PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.
Podziękowanie wójta Grzegorza Sylwestrzuka w związku z zakończeniem kadencji
Projekt uchwały budżetowej na 2015 rok
Informacja publiczna:
Gminny Portal Mapowy

NOWE ZASADY UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE KLUKOWO
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU GMINY KLUKOWO

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ URZĘDU GMINY KLUKOWO

Azbest

NPPDL_2012

MÓJ ROZWÓJ DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO NASZE

MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W KLUKOWIE

PROJEKT POPRAWA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA DOLINY NURCA

Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Żabińcu.
Losowe foto z galerii:
Przyjazne strony:
Wrota Podlasia
Fundacja Wspomagania Wsi
PODR Szepietowo
ARiMR