Klukowo - Gminny Portal Internetowy
Przetłumacz stronę:

Informacja o dyżurach prowadzonych przez Leśnictwo Wyliny
I N F O R M A C J A

    Nadleśnictwo Rudka informuje, że w Urzędzie Gminy Klukowo będą pełnione dyżury przez pracowników Leśnictwa Wyliny w czwartki w godzinach od 10.00 – 12.00.

    W czasie pełnienia dyżurów udzielanie będzie doradztwo na wniosek zainteresowanych właścicieli lasów prywatnych w zakresie zalesiania i gospodarki leśnej.
Szkoła Podstawowa im. KEN w Klukowie trzecia we współzawodnictwie sportowym!!!
Pomoc osobom objętych pomocą OPS
Zapraszamy do aktywnego wypoczynku na Nurcu!!!
Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Klukowie
Badania ankietowe w 2014 r.
Podpisanie umów na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych
60-lecie OSP w Kuczynie i poświęcenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego
Konsultacje społeczne
Informacja publiczna:
Gminny Portal Mapowy

NOWE ZASADY UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE KLUKOWO
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU GMINY KLUKOWO

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ URZĘDU GMINY KLUKOWO

NPPDL_2012

MÓJ ROZWÓJ DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO NASZE

MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W KLUKOWIE

PROJEKT POPRAWA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA DOLINY NURCA

Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Żabińcu.
Losowe foto z galerii:
Przyjazne strony:
Wrota Podlasia
Fundacja Wspomagania Wsi
PODR Szepietowo
ARiMR