Klukowo - Gminny Portal Internetowy
Przetłumacz stronę:

Dot. Stacja Uzdatniania Wody w Wyszonkach Kościelnych
    WODOCIĄGI WIEJSKIE SP. Z O. O. w Łomży informują, że w okresie od 15.04.2015 r. do 31.08.2015 r. będą prowadzone prace modernizacyjne na Stacji Uzdatniania Wody w Wyszonkach Kościelnych. Woda na sieć będzie podawana bez procesu uzdatniania. W trakcie w/w prac mogą nastąpić przerwy w dostawie wody.

Za wszelkie utrudnienia w jakości i dostawie wody PRZEPRASZAMY.
Informacja dotycząca składania wniosków o szacowanie szkód spowodowanych suszą
    Dnia 21 sierpnia 2015 roku Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach określił aktualne zagrożenie suszą rolniczą w gminach dla następujących upraw: kukurydza na ziarno, kiszonkę i zielonkę, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych oraz roślin strączkowych. W dziewiątym okresie raportowania tj. od 21 czerwca do 20 sierpnia 2015 roku, stwierdzono zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. W związku z powyższym proszę o składanie wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2015 roku (suszy) do Urzędu Gminy w Klukowie (sekretariat, pokój Nr 3) - w terminie do 3 września 2015 roku. Komisja szacująca straty w gospodarstwach rolnych na terenie gminy będzie wykonywać szacowanie strat w terminie do 2 października 2015 roku.

Wójt Gminy Klukowo
Piotr Uszyński


Druki do pobrania:

Wniosek rolnika.doc

Oświadczenie rolnika o powierzchni upraw i plonów.doc

Oświadczenie rolnika o produkcji zwierzęcej.doc
Wyprawka szkolna w 2015 r.
Akcja informacyjna


WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ
Pomoc w rozpoczęciu dziełalności gospodarczej na rzecz młodych rolników
    Kierownik Biura Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem zaprasza osoby zainteresowane wsparciem w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalnościgospodarczej na rzecz młodych rolników" finansowanego z PROW na lata 2014-2020, prowadzone przez pracowników ARiMR, na szkolenie które odbędzie się: dnia 10 sierpnia 2015 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 15A.
Dożynki gminne Klukowo 2015
Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.
WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019
Podpisanie umowy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"
Informacja publiczna:
Gminny Portal Mapowy

NOWE ZASADY UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE KLUKOWO
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU GMINY KLUKOWO

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ URZĘDU GMINY KLUKOWO

Azbest

NPPDL_2012

MÓJ ROZWÓJ DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO NASZE

MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W KLUKOWIE

PROJEKT POPRAWA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA DOLINY NURCA

Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Żabińcu.
Losowe foto z galerii:
Przyjazne strony:
Wrota Podlasia
Fundacja Wspomagania Wsi
PODR Szepietowo
ARiMR