Klukowo - Gminny Portal Internetowy
Przetłumacz stronę:

Zaproszenie na konsultacje społeczne

    Urząd Gminy Klukowo informuje, że Komendant Powiatowy Policji w Wysokiem Mazowieckiem zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych poświęconych tworzeniu mapy zagrożeń bezpieczeństwa na terenie gminy Klukowo. Konsultacje odbędą się w dniu 12 lutego 2016 roku ( piątek ) o godzinie 09:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klukowie ul. Mazowiecka 14.
Ogłoszenie
    Kierownik Wysokomazowieckiego Biura Powiatowego ARiMR informuje, że 28 stycznia 2016 r. (czwartek) o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbędzie się szkolenie "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN"
    Rolnicy których gospodarstwa położone są na obszarach OSN, mogą składać od 10 lutego do 10 marca 2016 r. w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o wsparcie finansowe inwestycji ograniczających przedostawanie się do środowiska naturalnego związków azotu pochodzenia rolniczego.
Informacja KRUS o zaświadczeniach lekarskich
Apel o pomoc dla pogorzelców
Ważna informacja dla hodowców trzody chlewnej
Sprawdź, jak załatwić sprawę w urzędzie lub przez Internet.
"Narodowa Loteria Paragonowa" organizowana przez Ministerstwo Finansów
Święto Niepodległości
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Klukowo - odstąpienie od SOOŚ
    Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) Wójt Gminy Klukowo informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Klukowo”. Z treścią obwieszczenia wraz z uzasadnieniem można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klukowo pod linkiem:

"Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Klukowo"
Informacja publiczna:
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

ePUAP

Gminny Portal Mapowy


NOWE ZASADY UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE KLUKOWO

TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU GMINY KLUKOWO

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ URZĘDU GMINY KLUKOWO

Azbest

NPPDL_2012

MÓJ ROZWÓJ DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO NASZE

MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W KLUKOWIE

PROJEKT POPRAWA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA DOLINY NURCA


Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Żabińcu.