Klukowo - Gminny Portal Internetowy
Przetłumacz stronę:

Ogłoszenie Orange Polska S.A.
    Na prośbę Orange Polska S.A., w związku ze zbliżającymi się wyborami do władz samorządowych informujemy, że Orange Polska S.A. nie wyraża zgody na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na urządzeniach technicznych tj. słupach, skrzynkach i szafach telekomunikacyjnych. W ubiegłych latach po zakończeniu kampanii wyborczych Orange Polska S.A. zmuszona była na własny koszt uprzątać obwieszczenia i plakaty mimo wysyłanych pism do właściwych komitetów wyborczych. Urządzenia techniczne nie są przeznaczone do umieszczania tego typu informacji.
Przerwy w dostawie pradu
    PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. informuje, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpi przerwa w dostawach energii elektrycznej do następujących miejscowości i obiektów:Dnia: 23.09.2014r. - Łuniewo Małe w godz. 8:00-17:00

Dnia: 24.09.2014r. - Łuniewo Małe, Usza Mała w godz. 8:00-17:00

Dnia: 25.09.2014r. - Łuniewo Małe, Usza Mała w godz. 8:00-18:00

Dnia: 01.10.2014r. - Piętki Żebry w godz. 8:00-15:00

Dnia: 02.10.2014r. - Janki Wiktorzyn, Malinowo w godz. 8:30-17:00

Dnia: 03.10.2014r. - Janki Wiktorzyn, Malinowo, Żebry Wielkie, Usza Mała, Usza Wielka w godz. 8:30-17:00

Dodatkowych informacji udziela:
Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85 740 53 34 (całodobowo)
Oddział Centrum Dyspozytorskiego Bielsk Podlaski tel. 85 730 53 34 (codziennie w godz. 6:00-22:00)
Oddział Centrum Dyspozytorskiego Wysokie Mazowieckie tel. 991 (codziennie w godz. 6:00-22:00)
Informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są również na stronie internetowej www.dystrybucja.zeb.com.pl

na podst.: PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.
Dotacja dla OSP Kuczyn w 2014r.
Zaproszenie na spotkanie informacyjne
    Kierownik Biura Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne z zakresu płatności bezpośrednich w Polsce w latach 2015-2020, dnia 24 września 2014r. o godzinie 10 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 15A.
Zakres omawianych zagadnień obejmować będzie:
- jednolitą płatność obszarową,
- płatność za zazielenienie,
- płatność dla młodych rolników,
- płatność dodatkową,
- płatności związane z produkcją,
- przejściowe płatności krajowe,
- system płatności dla małych gospodarstw.

Wyprawka szkolna w 2014 r.
Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń
BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS I ICH DOMOWNIKÓW
    Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie „Nowe kwalifikacje- nowe możliwości- szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa” osoby, które:

    1. są ubezpieczone w KRUS, bądź są domownikiem rolnika,

    2. zamieszkują na terenie województwa podlaskiego w gminie wiejskiej, miejsko- wiejskiej, bądź w mieście do 25 tys
mieszkańców,

    3. chcą podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą,

W ramach Projektu realizowane będą następujące szkolenia:

    1. kurs prawa jazdy kat. D + kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. D,

    2. Przedstawiciel handlowy + kurs prawa jazdy kat. B,

    3. Kucharz + kurs prawa jazdy kat. B,

    4. Monter/ka urządzeń energii odnawialnej,

Gwarantujemy:
- zwrot kosztów na zajęcia,
- materiały szkoleniowe,
- catering podczas zajęć,
REKRUTACJA DO PROJEKTU CIĄGŁA.

Więcej informacji na stronie: www.nowekwalifikacje.info

lub pod nr telefonu: 85-652-61-07

Biuro Projektu:
Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe (nad kinem TON)
Ul. Rynek Kościuszki 2
15-091 Białystok
Informacja o dyżurach prowadzonych przez Leśnictwo Wyliny
I N F O R M A C J A

    Nadleśnictwo Rudka informuje, że w Urzędzie Gminy Klukowo będą pełnione dyżury przez pracowników Leśnictwa Wyliny w czwartki w godzinach od 10.00 – 12.00.

    W czasie pełnienia dyżurów udzielanie będzie doradztwo na wniosek zainteresowanych właścicieli lasów prywatnych w zakresie zalesiania i gospodarki leśnej.
Szkoła Podstawowa im. KEN w Klukowie trzecia we współzawodnictwie sportowym!!!
Informacja publiczna:
Gminny Portal Mapowy

NOWE ZASADY UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE KLUKOWO
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU GMINY KLUKOWO

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ URZĘDU GMINY KLUKOWO

NPPDL_2012

MÓJ ROZWÓJ DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO NASZE

MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W KLUKOWIE

PROJEKT POPRAWA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA DOLINY NURCA

Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Żabińcu.
Przyjazne strony:
Wrota Podlasia
Fundacja Wspomagania Wsi
PODR Szepietowo
ARiMR