A A A Powiększ tekst
Mapa strony
Urząd Gminy w Klukowie

Aktualności

1 028 865,61 zł dofinansowania w ramach RPOWP na zadanie pn. „Wykorzystanie OZE w Budynku Zespołu Szkół w Klukowie”

Wójt Gminy Klukowo informuje, że Instytucja Zarządzająca RPOWP ogłosiła listę projektów wybranych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Typ projektu 2: Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE. Wśród projektów, które zostały wybrane do dofinansowania znalazła się również Gmina Klukowo, która będzie realizować zadanie pod nazwą „Wykorzystanie OZE w Budynku Zespołu Szkół w Klukowie”

więcej
20.09.2018

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej w miejscowości: Łuniewo Wielkie, Klukowo Kolonia (nr 16, 17, 20, 21, 26) w dniu 20.09.2018 r. w godz. 7:30-18:00 oraz Kapłań, Klukowo Kolonia (nr 4, 22, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 39), Sobolewo, Żabiniec oraz Klukowo ul. Główna, Wspólna, Czyżewska w godz. 7:30-18:00 w dniu 21.09.2018 r.

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

18.09.2018

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2085B Łuniewo Wielkie – Usza Mała – Usza Wielka

Zakończono prace związane z przebudową drogi powiatowej Nr 2085B Łuniewo Wielkie – Usza Mała – Usza Wielka. W ramach przedmiotowego zadania na drodze o długości 4,185 km zostały zrealizowane następujące prace: wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwa ścieralna gr. 4 cm., wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwa wiążąca gr. 4 cm., frezowanie istniejącej nawierzchni z wbudowaniem rumoszu, wykonanie wyrównania podbudowy kruszywem łamanym, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego, wykonanie pobocza z masy mineralno-asfaltowej, wykonanie zjazdów z kruszywa naturalnego, wykonanie zjazdów bitumicznych, wykonanie peronów na przystankach komunikacyjnych, wykonanie chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm., wykonanie bitumicznej zatoki autobusowej z rampą do wsiadania, ustawienie barier energochłonnych, wykonanie progów zwalniających płytowych z wyniesionym przejściem dla pieszych, remont istniejących przepustów, przebudowa sieci telekomunikacyjnej

więcej
07.09.2018

Podpisanie umowy na udzielenie dotacji celowej z budżetu województwa podlaskiego

Dnia 17 sierpnia 2018 r. Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński oraz Stefan Krajewski – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego podpisali z Gminą Klukowo umowę na udzielenie dotacji celowej z budżetu województwa podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie wsi Wyszonki-Wypychy w ramach zadania pn. „Budowa mostu na rzece Nurzec w miejscowości Wyszonki Wypychy w ciągu drogi gminnej”. Całkowita wartość inwestycji zgłoszonej do dofinansowania wyniosła 598 091,47 zł, a kwota przyznanego dofinansowania 200 000, 00 zł.

Zapraszamy na stronę www.wrotapodlasia.pl, gdzie można zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi podpisania umowy o przyznanie pomocy.  

więcej
22.08.2018

Artykuły według daty:

powrót
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Hosting: pvi.pl