A A A Powiększ tekst
Mapa strony
Urząd Gminy w Klukowie

Aktualności

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Klukowo

Gmina Klukowo w 2018 roku otrzymała dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Klukowo” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Po przeprowadzeniu procedury o udzielenia zamówienia, podpisano umowę z wykonawcą zadania – Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie. Prace będą polegały na odpowiednim zapakowaniu, załadowaniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest znajdujących się na nieruchomościach osób fizycznych na terenie gminy Klukowo

więcej
16.10.2018

Ogłoszenie o wyłączeniach prądu

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej w miejscowości Stare Warele, Wyszonki Wojciechy, Stare Zalesie, Wyszonki Włosty, Wyszonki Wypychy, Wyszonki Nagórki, Wyszonki Kościelne, Kaliski, Wyszonki Klukówek, Wyszonki Błonie dnia 16.10.2018 r. w godz. 09:00-14:00 oraz w miejscowości Dzikowiny dnia 26.10.2018 r. w godz. 08:00-14:00.

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

15.10.2018

75 600,00 zł dofinansowania w ramach Funduszu Sprawiedliwości na zkup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych

W dniu 09 października br. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Gminą Klukowo a Ministerstwem Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych realizowanych w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości.

Całkowita kwota zgłoszona do dofinansowania wyniosła 76 363, 64 zł, a wartość przyznanego dofinansowania 75 600,00 zł, natomiast pozostałą część stanowi wkład własny gminy w wysokości 1% tj. 763,64 zł. Z pozyskanych środków zostanie zakupiony sprzęt dla OSP w Wyszonkach Kościelnych (rozpieracz ramieniowy z akcesoriami, hydrauliczne nożyce do cięcia, agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy min. ATO, zestaw węży hydraulicznych o długości min. 5m), OSP w Trojanowie (torba ratownicza, nosze typu deska, szyny typu Kramer), OSP w Klukowie (automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED)) oraz OSP w Kuczynie ( zestaw węży hydraulicznych o długości min. 5m).

10.10.2018

Gazociąg Polska-Litwa - informacja na temat prowadzenia wizji lokalnej

Wójt Gminy Klukowo, informuje że Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. rozpoczął kolejny etap prac na potrzeby kompleksowego opracowania dokumentacji inwestycji pn.: „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsług”. W związku z powyższym na południowym odcinku ww. projektowanego gazociągu Polska-Litwa, tj. od terenu Zespołu Zaporowo-Upustowego (ZZU) w miejscowości Rudka Skroda (gm. Mały Płock, pow. kolneński, woj. podlaskie) do terenu tłoczni gazu Hołowczyce (gm. Sarnaki, pow. siemiatycki, woj. mazowieckie) w terminie od 09 do 11 października 2018 roku będą wykonywane wizje lokalne przez pracowników Inwestora - GAZ-SYSTEM S.A. wraz  z działającymi w jego imieniu i na rzecz przedstawicielami Projektanta - Górnicze Biuro Projektów PANGAZ. W trakcie czynności związanych z wizją lokalną możliwe jest wejście na teren prywatny, jednak nie będą tam prowadzone prace geologiczne.

09.10.2018

Artykuły według daty:

powrót
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Hosting: pvi.pl