A A A Powiększ tekst
Mapa strony
Urząd Gminy w Klukowie

Aktualności

Informacja dotycząca dowodów osobistych

Urząd Gminy Klukowo informuje, że w dniu 4 marca 2019 r. nastąpi wdrożenie dowodów osobistych z warstwą elektroniczną (e-dowód)

W dniu 1 marca 2019 r. od godz. 12:00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. W związku z powyższym załatwianie spraw dotyczących dowodów osobistych, w tym złożenie wniosków o wydanie dowodu oraz wydanie dowodu już spersonalizowanego będzie możliwe tylko do godz. 11:30.

26.02.2019

Ogłoszenie o wyłączeniach

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej w miejscowości Lubowicz Kąty, Piętki-Basie, Piętki-Żebry dnia 29.01.2019 r. w godz. 8:30-14:30    

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

24.01.2019

Zwrot podatku akcyzowego w 2019 r.

Wójt Gminy Klukowo informuje, że od dnia 01 do 28 lutego 2019 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze do Urzędu Gminy w Klukowie pok. 24, w godz. od 7:30 do 15:30.

Wymagana dokumentacja:
1. wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (nowy wzór wniosku!).
2. faktury vat albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.
3. w przypadku hodowców bydła dokument wydany przez kierownika biura powiatowego agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta w  ostatnim dniu każdego miesiąca 2018 r.

Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi: (100,00 zł * ilość ha użytków rolnych) + (30* średnia roczna liczba DJP w 2018 r.)

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2019 roku – 100 l

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2019 roku – 1,00 zł

Wnioski można składać także w drugim terminie tj. od 01 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

    01 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

    01 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

15.01.2019

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

Wójt Gminy Klukowo informuje, że zgodnie z § 7 ust. 1 Statutu Sołectw, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Klukowo z dnia 23 kwietnia 2014 r., zarządza się przeprowadzenie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.

Na terenie gminy Klukowo będą prowadzone wybory Sołtysów i Rad Sołeckich od dnia 14 stycznia 2019 r.

Szczegółowe informacje, dotyczące miejsca, daty i godziny zebrania wiejskiego w poszczególnych sołectwach będą umieszczane na tablicach ogłoszeń w sołectwach, u sołtysa wsi oraz w Urzędzie Gminy.

07.01.2019

Artykuły według daty:

powrót
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Hosting: pvi.pl