A A A Powiększ tekst
Mapa strony
Urząd Gminy w Klukowie

Aktualności

Zakończono prace remontowe w placówkach oświatowych

W trakcie przerwy wakacyjnej dokonano prac remontowych w placówkach oświatowych.
W Szkole Podstawowej w Kuczynie prace remontowe polegały na odnowieniu pomieszczeń stołówki szkolnej (malowanie ścian, wymiana drzwi, położenie płytek w kuchni, wymiana instalacji elektrycznej i sanitarnej). Kwota za wykonane prace remontowe wyniosła 15 500 zł brutto. Dodatkowo zostało wykonane nowe ogrodzenie na terenie szkoły (182 mb ogrodzenia, w tym dwie bramy i dwie furtki) za kwotę 34 850 zł brutto.

W Szkole Podstawowej w Łuniewie Małym prace remontowe polegały na wykonaniu ogrodzenia na terenie szkoły (wybudowano nowe ogrodzenie, zamontowano dziesięć paneli ogrodzeniowych). Łączna kwota za wykonane prace wyniosła 42 430, 00 zł brutto.

więcej
19.09.2019

Informacja o przerwie w dostawie wody

Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Cieplnej w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że w związku z pracami konserwacyjnymi w dniach 01-02 sierpnia 2019 r. w miejscowości Gródek, Kuczyn, Żebry Wielkie i Lubowicz Wielki nastąpią przerwy w dostawie wody.

29.07.2019

Szacowanie szkód w rolnictwie

W związku z szacowanie szkód na obszarach dotkniętych suszą Komisja szacuje straty również na uprawach tj. kukurydza i zboża ozime. Termin składania wniosków o oszacowanie szkód zostaje przedłużony do 31 lipca 2019 r.


Wójt Gminy Klukowo, informuje że Decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 12 lipca 2019 r. została powołana Komisja ds. oszacowania szkód na obszarach dotkniętych suszą, która miała miejsce w okresie od 1 maja do 30 czerwca 2019 r. na terenie gminy Klukowo.

W związku z powyższym  rolnicy, którzy ponieśli straty w  uprawach mogą składać wnioski o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych do Urzędu Gminy Klukowo do dnia 26 lipca 2019 r. (wnioski do pobrania w Urzędzie Gminy Klukowo, pokój nr 3 lub poniżej). Wypełniony wniosek o oszacowanie szkód należy złożyć wraz z  wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych za 2019 rok oraz kopią polisy ubezpieczeniowej upraw na 2019 r. KOMISJA SZACUJE SZKODY NA UPRAWACH PRZED ZBIOREM. 

Ponadto Wójt Gminy Klukowo informuje o potrzebie zgłaszania do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wystąpienia siły wyższej i nadzwyczajnych okoliczności w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w rozmiarach stanowiących zagrożenie dalszego funkcjonowania gospodarstw rolnych lub niewywiązywania się z zobowiązań w sytuacji prowadzenia pakietów programów rolno – środowiskowych, gospodarowania w niekorzystnych warunkach (ONW) lub zobowiązanie się rolnika do zwiększania skali produkcji w wyniku realizacji działań PROW.

Wniosek o oszacowanie szkód
15.07.2019

1 278 537,83 zł dofinansowania na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Klukowie”

Wójt Gminy Klukowo informuje, że Instytucja Zarządzająca RPOWP  ogłosiła listę projektów wybranych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne. Wśród projektów, które zostały wybrane do dofinansowania,  na 13 miejscu znalazła się również Gmina Klukowo, która będzie realizować zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Klukowie”

więcej
12.06.2019

Artykuły według daty:

powrót
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Hosting: pvi.pl