A A A Powiększ tekst
Mapa strony
Urząd Gminy w Klukowie

XX Sesja Rady Gminy Klukowo

W piątek (15 września 2017 r.) w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klukowie odbyła się XX sesja Rady Gminy Klukowo. Porządek sesji obejmował przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Klukowo, zapoznanie ze sprawozdaniem Wójta z działalności za okres między sesjami, zapoznanie z informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klukowo za I półrocze 2017 r., a także informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klukowo  oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 r. Rada Gminy rozpatrzyła projekty i przyjęła uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 r., w której to na wniosek Wójta wprowadzono m.in. wykonanie dodatkowych zadań polegających na: konserwacji zbiornika wodnego we wsi Malinowo, wykonaniu wjazdu asfaltowego do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trojanowie oraz wykonaniu fundamentów pod wiatę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczynie; upoważnienia Wójta Gminy Klukowo do zaciągnięcia zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2018 roku; organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Klukowo; uchwalenia Statutu Gminy Klukowo oraz w sprawie ustalenia wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Klukowo a także opłat za zajęcie pasa drogowego.  

Rada Gminy Klukowo podjęła również uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy na 2018 r. Powiatowi Wysokomazowieckiemu na dofinansowanie inwestycji drogowej „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2085B Łuniewo Wielkie – Usza Wielka – Ciechanowiec na długości 4,185 km w kwocie 1 058 301,16 zł. 

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KLUKOWO Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES MIĘDZY XIX A XX SESJĄ RADY GMINY KLUKOWO

powrót
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Hosting: pvi.pl