A A A Powiększ tekst
Mapa strony
Urząd Gminy w Klukowie

XXIV SESJA RADY GMINY KLUKOWO

W dniu 14 lutego 2018 r. o godz. 09:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klukowie rozpoczęła się XXIV sesja Rady Gminy Klukowo. Porządek sesji obejmował przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Klukowo, zapoznanie ze sprawozdaniem Wójta z działalności za okres między sesjami, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów oraz sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Rada Gminy Klukowo rozpatrzyła projekty i przyjęła uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok, w sprawie uznania skargi za zasadną na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klukowie, organizacji punktów przedszkolnych w Gminie Klukowo, określenia rodzaju świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania, przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klukowo na 2018 rok, a także w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Klukowo na rok 2018.

Sprawozdanie Wójta Gminy Klukowo z działalności za okres między XXIII a XXIV sesją Rady Gminy Klukowo

powrót
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Hosting: pvi.pl