A A A Powiększ tekst
Mapa strony
Urząd Gminy w Klukowie

XXVII Sesja Rady Gminy Klukowo

W dniu dzisiejszym w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klukowie odbyła się XXVII sesja Rady Gminy Klukowo. Porządek sesji obejmował przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Klukowo, zapoznanie ze sprawozdaniem Wójta z działalności za okres między sesjami oraz sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klukowie za 2017 rok. Rada Gminy rozpatrzyła projekty i przyjęła uchwały w sprawie: przekazania projektu regulaminu odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Klukowo do organu regulacyjnego, ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Klukowo, ustalenia wynagrodzenia wójta. Rada Gminy wykreśliła z porządku obrad uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Klukowo.

Ponadto Rada Gminy Klukowo jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Klukowo a także zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Klukowo za 2017 rok.

Sprawozdanie Wójta Gminy Klukowo z działalności za okres między XXVI a XXVII sesją Rady Gminy Klukowo

powrót
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Hosting: pvi.pl