Przygotowanie nowej strategii LGD „Brama na Podlasie” 2021-2027 – zaproszenie do wypełnienia ankiety

Podstawą opracowania Strategii są opinie i oceny mieszkańców, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz biznesu dotyczące w szczególności potencjałów, problemów i potrzeb. W związku z tym Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” zaprasza wszystkich do wzięcia aktywnego udziału w badaniach poprzez wypełnienie ankiety:

https://bramanapodlasie.webankieta.pl/

Ostateczny termin na wypełnienie ankiety to 10.01.2023 r.

Data publikacji: 03.01.2023

Załatw sprawę przez internet

Sprawy urzędowe