Remont drogi gminnej Wyszonki Wypychy – Stare Zalesie

Dobiegają końca prace dotyczące remontu drogi gminnej Wyszonki Wypychy – Stare Zalesie. W ramach przedmiotowego zadania na odcinku o długości 1240 m wykonano warstwę ścieralną z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 3 cm, warstwę wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm, podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowaną mechanicznie. Całkowita wartość zadania wynosi 489 484,76 zł. Głównym wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MIKST” sp. z o.o. z Węgrowa

Data publikacji: 04.10.2021