Podsumowanie realizacji strategii LGD „Brama na Podlasie” 2014-2020 - zaproszenie do wypełnienia ankiety

Podsumowanie realizacji strategii LGD „Brama na Podlasie” 2014-2020 - zaproszenie do wypełnienia ankiety

Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” zaprasza mieszkańców do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszej gminie, poprzez wypełnienie ankiety:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=b7f3ca68&&b=ef5569b3c&&c=1b0aed0d 

Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie do przeprowadzenia ewaluacji końcowej oraz opracowania raportu prezentującego wyniki badania ewaluacyjnego.

Przeprowadzona ankieta pozwoli nam na lepsze poznanie Państwa potrzeb i dostosowanie do nich przyszłych działań.

Ostateczny termin na wypełnienie ankiety to 30.06.2022 r. Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Data publikacji: 23.06.2022

Załatw sprawę przez internet

Sprawy urzędowe