Przedsięwzięcie pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Klukowo”

Przedsięwzięcie pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Klukowo”

 

Gmina Klukowo informuje, że przedsięwzięcie pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Klukowo” jest dofinansowane ze środków 
na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”
z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Kwota dotacji: 30 553,62 zł

Termin realizacji zadania: 4.10.2021- 07.11.2021 r.

Data publikacji: 04.10.2021

Załatw sprawę przez internet

Sprawy urzędowe