Z A P Y T A N I E O F E R T O W E „Wykonanie prac restauratorskich przy konserwacji polichromii prezbiterium z kościoła parafialnego pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Kuczynie”