Zapytanie ofertowe „Roboty remontowe zbytkowego kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Wyszonkach Kościelnych - w zakresie remontu opaski wokół budynku”