A A A Powiększ tekst
Mapa strony
Urząd Gminy w Klukowie
Wysokie Mazowieckie

AKTUALNOŚCI

II Konsultacje społeczne dotyczące projektu: "Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 690"

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, w związku z opracowywaniem dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 690 zaprasza na drugie konsultacje społeczne, których głównym celem jest poinformowanie przedstawicieli społeczności lokalnej oraz przedstawicieli organów administracji publicznej o planowanym przedsięwzięciu, prezentacja preferowanego wariantu inwestycji, a także stworzenie właścicielom terenów sąsiadujących z inwestycją możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag lub wniosków. Konsultacje społeczne odbędą się dnia 07.08.2017 r. o godz. 18:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klukowie  

Informacja o konsultacjach społecznych projektu: "Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 690"

Ogłoszenie o składaniu uwag i wniosków do projektu

Mapa przedstawiająca preferowany przebieg drogi

20.07.2017

Podpisanie umowy w ramach PROW na „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Klukowo”

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Jerzy Leszczyński - Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Stefan Krajewski – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego podpisali z Gminą Klukowo umowę na realizację projektu z zakresu gospodarki wodno –ściekowej pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Klukowo"

więcej
13.07.2017

Zakończono przebudowę drogi powiatowej do skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Lubowicz Byzie

Zakończono prace związane z przebudową drogi powiatowej Nr 2070B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2087 B do skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Lubowicz Byzie w lok. rob. 0+000 – 0+685,00. W ramach przedmiotowego zadania na drodze o długości 685 mb. wykonano warstwę wiążącą z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm, warstwę ścieralną z mieszanki mineralno-asfaltowej

więcej
10.07.2017

Konsultacje społeczne budowy obwodnicy Ciechanowca

W poniedziałek, 3 lipca br. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klukowie odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu „Budowy obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 690”. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy gminy Klukowo oraz gminy Ciechanowiec. Ponadto w konsultacjach udział wzięli: Jerzy Leszczyński – Marszałek Województwa Podlaskiego, Piotr Uszyński – Wójt Gminy Klukowo, Józef Sulima – Dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Mirosław Reczko – Burmistrz Ciechanowca, a także projektanci z Biura Projektów Arteria Sp. z o.o. z Białegostoku

więcej
07.07.2017

Informacja dotycząca zaopatrywania w wodę Mieszkańców Gminy

Wójt Gminy Klukowo informuje, iż w związku z zawarciem Porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Klukowo i Miastem Wysokie Mazowieckie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę od dnia 01.07.2017 r. Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Wysokiem Mazowieckiem będzie zaopatrywał w wodę Mieszkańców Gminy.

Zgłaszanie awarii wodociągowych:

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w
Wysokiem Mazowieckiem, ul. 1 Maja 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie

tel. czynny całą dobę 86 275-08-88

Informacja o planowanych przeglądach przyłączy instalacji wodociągowych

04.07.2017
Wszystkie wpisy
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Hosting: pvi.pl