Centrum Wsparcia Doradczego Ziemia Wysokomazowiecka

Centrum Wsparcia Doradczego Ziemia Wysokomazowiecka

 

 

Informacja dla mieszkańców: Strategia Terytorialna Partnerstwa „Ziemia wysokomazowiecka”

Aktualnie trwają prace nad strategią terytorialną Partnerstwa „Ziemia wysokomazowiecka”, które tworzą gminy: Miasto Wysokie Mazowieckie, Gmina Ciechanowiec, Gmina Czyżew, Gmina Klukowo, Gmina Kobylin Borzymy, Gmina Kulesze Kościelne, Gmina Nowe Piekuty, Gmina Sokoły, Gmina Szepietowo, Gmina Wysokie Mazowieckie oraz Powiat Wysokomazowiecki. Do tej chwili Partnerzy wypracowali wspólnie propozycje czterech celów strategicznych i realizujących je projektów. 

Projekty mają charakter partnerski, ponieważ odpowiadają na zdiagnozowane wspólne potrzeby społeczności - nie jednej a kilku gmin, a z ich efektów będą korzystać mieszkańcy całego obszaru Partnerstwa.

Głos mieszkańców jest dla nas ważny, dlatego zapraszamy Państwa do aktywnego współtworzenia tego ważnego dla Partnerstwa dokumentu. 

Zgłoszone opinie, uwagi zostaną starannie przeanalizowane. Liczymy na to, że pomogą nam one w opracowaniu i udoskonaleniu zapisów strategii.

Dziękujemy za udział w tworzeniu tego ważnego dokumentu!

Rada Partnerstwa „Ziemia wysokomazowiecka”

Proponowane projekty strategiczne i uzupełniające strategii terytorialnej (pdf) 

Wszelkie uwagi dotyczące projektów strategicznych proszę przesyłać na adres : ug@klukowo.pl lub bezpośrednio do Urzędu Gminy Klukowo

 

 

Ankieta dla mieszkańców partnerstwa Ziemia Wysokomazowiecka 28.01.2021r. 

Partnerstwo Ziemia Wysokomazowiecka zaprasza mieszkańców Gminy Klukowo do udziału w Projekcie Centrum Wsparcia Doradczego!

Projekt CWD Partnerstwo Ziemia Wysokomazowiecka nabiera tempa. Po pierwszych działaniach związanych z Planem Pracy przystępujemy do zbierania kluczowych informacji, dzięki którym możliwe będzie opisanie sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru Partnerstwa Ziemia Wysokomazowiecka. Wspólnie z Państwem opracujemy solidną diagnozę i wyznaczymy kluczowe kierunki rozwoju obszaru Partnerstwa.

Prosimy o wypełnienie ankiety zbierającej opinie o gminie, w której żyjecie: usługach publicznych, które zapewnia i których potrzebujecie, jej atutach i słabościach, a także rodzajach przedsięwzięć, które chcecie, aby były w niej realizowane.

Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie trwa ok. 15 - 20 min. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.

Proszę zachęcić sąsiadów, koleżanki i kolegów z pracy oraz rodziny do udziału w ankiecie!

Ankieta jest dostępna pod adresem: https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mfs97kthvi

 

 

 

 

Perspektywa Finansowa UE 2021-2027 czas start!

Razem przygotujemy dobre projekty dla naszych mieszkańców!

Samorządy powiatu wysokomazowieckiego przystąpiły do pilotażowego projektu Centrum Wsparcia Doradczego (CWD). CWD to innowacyjny projekt, który ma na celu wsparcie gmin i powiatów w zawiązaniu współpracy, wyznaczeniu wspólnych celów rozwojowych, opracowaniu dobrych projektów i realizacji w przyszłości potrzebnych dla mieszkańców inwestycji.

Powiat Wysokomazowiecki, Miasto Wysokie Mazowieckie, Gmina Wysokie Mazowieckie, Gmina Szepietowo, Gmina Kulesze Kościelne, Gmina Kobylin Borzymy, Gmina Sokoły, Gmina Czyżew, Gmina Klukowo, Gmina Nowe Piekuty, Miasto i Gmina Ciechanowiec ze wsparciem ekspertów ze Związku Miast Polskich  opracują w ciągu najbliższych miesięcy portret Partnerstwa, wyznaczą najpilniejsze cele oraz plan wspólnych działań i kluczowych projektów. Przeprowadzone zostaną ankiety wśród uczniów ostatnich klas szkół średnich, wśród mieszkańców oraz liderów, warsztaty strategiczne, wywiady, debaty, spotkania i konsultacje. Duże znaczenie w CWD ma zaangażowanie mieszkańców, konsultacje i aktywne komentowanie kolejnych wyników prowadzonych prac projektowych.

Naszemu Partnerstwu przyporządkowani zostali Doradcy Partnerstwa udzielający bezpośredniego, merytorycznego doradztwa strategicznego, moderujący i animujący proces współpracy oraz nadzorujący i koordynujący całość doradztwa dla Partnerstwa. Funkcję tę pełnią osoby mające doświadczenie w doradztwie strategicznym dla samorządów lokalnych oraz odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie komunikacji, animacji i budowania relacji. Wsparcie doradcze Związku Miast Polskich w formie analiz, opinii i konsultacji dla projektów zidentyfikowanych przez uczestników Partnerstwa Ziemia Wysokomazowiecka jako kluczowe dla rozwoju obszaru czyni nasze Partnerstwo dobrze uzbrojonym w argumenty negocjacyjne z instytucjami odpowiedzialnymi za dystrybucje środków europejskich w Perspektywie 2021-2027.

Partnerami w tym przedsięwzięciu, poza Związkiem Miast Polskich są także Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Partnerstwo Ziemia Wysokomazowiecka to wymierne korzyści dla wspólnot lokalnych

Chcemy wzmocnić współpracę miedzy naszymi samorządami. Będziemy analizować jak zmniejszyć koszty świadczenia usług publicznych, tworzyć zespoły negocjacyjne, których celem będzie skuteczne pozyskiwanie pieniędzy na realizację projektów z funduszy zewnętrznych. Wybrane do realizacji projekty przyczynią się do rozwoju społeczności lokalnych oraz do stworzenia nowych miejsc pracy i poprawy jakości w sektorze usług. 

Realizacja Centrum Wsparcia Doradczego przewidziana jest na 2 lata. W tym czasie dobre praktyki współpracujących samorządów mogą być udostępniane innym gminom. Ziemia Wysokomazowiecka może być przykładem do naśladowania dla innych.

Zapraszamy do współpracy!

W imieniu Partnerstwa Ziemia Wysokomazowiecka Wójt Gminy Klukowo Piotr Uszyński