A A A Powiększ tekst
Mapa strony
Urząd Gminy w Klukowie

AKTUALNOŚCI

PLEBISCYT "WÓJT ROKU 2018" 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Wójt Gminy Klukowo – Piotr Uszyński znalazł się w gronie dziesięciu finalistów wyłonionych przez kapitułę konkursu „Wójt Roku 2018”. Prestiżowy tytuł Wójta Roku 2018 po raz osiemnasty przyznawać będzie Redakcja Audycji Rolnych TVP1. Głównym kryterium wyboru były osiągnięcia wójtów na rzecz gminy. Od 11 do 25 marca mieszkańcy będą mogli głosować na kandydatów poprzez sms. Więcej informacji na stronie www.tvp.pl 

Sylwetki finalistów można oglądać od 11 do 25 marca na kanale TVP 1 o godz. 12:30

SMS o treści 10 pod numer 7150

(opłata 1,23 z VAT organizator TVP S.A. regulamin na stronie: sms.tvp.pl)


Dnia 22 marca 2019 r. o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klukowie odbędzie się IV sesja Rady Gminy Klukowo

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Klukowo w sprawie zwołania IV sesji Rady Gminy Klukowo

Informacja dotycząca dowodów osobistych

Urząd Gminy Klukowo informuje, że w dniu 4 marca 2019 r. nastąpi wdrożenie dowodów osobistych z warstwą elektroniczną (e-dowód)

W dniu 1 marca 2019 r. od godz. 12:00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. W związku z powyższym załatwianie spraw dotyczących dowodów osobistych, w tym złożenie wniosków o wydanie dowodu oraz wydanie dowodu już spersonalizowanego będzie możliwe tylko do godz. 11:30.

26.02.2019

Ogłoszenie o wyłączeniach

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej w miejscowości Lubowicz Kąty, Piętki-Basie, Piętki-Żebry dnia 29.01.2019 r. w godz. 8:30-14:30    

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

24.01.2019

Zwrot podatku akcyzowego w 2019 r.

Wójt Gminy Klukowo informuje, że od dnia 01 do 28 lutego 2019 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze do Urzędu Gminy w Klukowie pok. 24, w godz. od 7:30 do 15:30.

Wymagana dokumentacja:
1. wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (nowy wzór wniosku!).
2. faktury vat albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.
3. w przypadku hodowców bydła dokument wydany przez kierownika biura powiatowego agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta w  ostatnim dniu każdego miesiąca 2018 r.

Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi: (100,00 zł * ilość ha użytków rolnych) + (30* średnia roczna liczba DJP w 2018 r.)

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2019 roku – 100 l

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2019 roku – 1,00 zł

Wnioski można składać także w drugim terminie tj. od 01 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

    01 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

    01 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

15.01.2019

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

Wójt Gminy Klukowo informuje, że zgodnie z § 7 ust. 1 Statutu Sołectw, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Klukowo z dnia 23 kwietnia 2014 r., zarządza się przeprowadzenie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.

Na terenie gminy Klukowo będą prowadzone wybory Sołtysów i Rad Sołeckich od dnia 14 stycznia 2019 r.

Szczegółowe informacje, dotyczące miejsca, daty i godziny zebrania wiejskiego w poszczególnych sołectwach będą umieszczane na tablicach ogłoszeń w sołectwach, u sołtysa wsi oraz w Urzędzie Gminy.

07.01.2019

Przekazanie sprzętu Ochotniczym Strażom Pożarnym w ramach Funduszu Sprawiedliwości

6 grudnia 2018 r. w Kuczynie odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Klukowo, realizowanych w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości. W uroczystości udział wzięli: st. bryg. Andrzej Koc - Komendant Powiatowy PSP w Wysokiem Mazowieckiem; ksiądz dr Jerzy Kaczyński - Proboszcz Parafii w Kuczynie; Piotr Uszyński - Wójt Gminy Klukowo; kpt. Piotr Pruszyński - Kierownik Sekcji Kwatermistrzowsko - Technicznej w KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem; Radni Powiatu - Mariola Niemyjska i Andrzej Lubowicki; Andrzej Tymiński - Przewodniczący Rady Gminy Klukowo oraz mł. bryg. Grzegorz Kulesza - Komendant Gminny ZOSP RP w Klukowie

więcej
14.12.2018
Wszystkie wpisy
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Hosting: pvi.pl