A A A Powiększ tekst
Mapa strony
Urząd Gminy w Klukowie

AKTUALNOŚCI

200 000, 00 zł dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego

Wójt Gminy Klukowo informuje, iż Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą z dnia 7 sierpnia 2018 r. pozytywnie zaopiniował wniosek Gminy Klukowo dotyczący udzielenia dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie wsi Wyszonki-Wypychy w ramach zadania pn. „Budowa mostu na rzece Nurzec w miejscowości Wyszonki Wypychy w ciągu drogi gminnej”.

Całkowita wartość inwestycji zgłoszonej do dofinansowania wyniosła 598 091,47 zł, a kwota przyznanego dofinansowania 200 000, 00 zł.

10.08.2018

Realizacja zadania pn. "Termomodernizacja budynków szkół z terenu Gminy Klukowo”

Trwają prace związane z wykonaniem zadania pn. „Termomodernizacja budynków szkół z terenu Gminy Klukowo”. W ramach przedmiotowego zadania zostanie wykonana termomodernizacja budynków dwóch szkół podstawowych: w Kuczynie i Łuniewie Małym. Zakres robót w obu obiektach obejmuje poprawę izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych poprzez ułożenie płyt styropianowych, docieplenie przestrzeni pomiędzy stropem nad ostatnią kondygnacją a dachem właściwym granulatem wełny mineralnej, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej

więcej
20.07.2018

Szacowanie szkód w rolnictwie

Wójt Gminy Klukowo, informuje że Decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. została powołana Komisja ds. oszacowania szkód na obszarach dotkniętych suszą, która miała miejsce w okresie od 1 kwietnia do 20 czerwca 2018 roku na terenie gminy Klukowo. W związku z powyższym  rolnicy, którzy ponieśli straty w  uprawach mogą składać wnioski o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych do Urzędu Gminy  Klukowo do dnia 20 lipca 2018 r. (wnioski do pobrania w Urzędzie Gminy Klukowo, pokój nr 3 oraz 21 lub poniżej).

Do wniosku o oszacowanie szkód należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych za 2018 rok.  W przypadku, gdy rolnik składał w 2018 roku oświadczenie w ARiMR, do wniosku załącza kopię wniosku o płatność obszarową z 2017 roku. Należy pamiętać, aby powierzchnie upraw wskazane we wniosku o oszacowanie szkód były zgodne z wnioskiem o płatności obszarowe.

Ponadto Wójt Gminy Klukowo informuje o potrzebie zgłaszania do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wystąpienia siły wyższej i nadzwyczajnych okoliczności w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w rozmiarach stanowiących zagrożenie dalszego funkcjonowania gospodarstw rolnych lub niewywiązywania się z zobowiązań w sytuacji prowadzenia pakietów programów rolno – środowiskowych, gospodarowania w niekorzystnych warunkach (ONW) lub zobowiązanie się rolnika do zwiększania skali produkcji w wyniku realizacji działań PROW. 

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD

ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE O PLONACH, CENACH I PRODUKCJI TOWAROWEJ ORAZ KOSZTACH NIEPONIESIONYCH I PONIESIONYCH 

ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O ILOŚCI ZWIERZĄT, PRODUKTACH I ICH CENACH 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

29.06.2018

XXVII Sesja Rady Gminy Klukowo

W dniu dzisiejszym w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klukowie odbyła się XXVII sesja Rady Gminy Klukowo. Porządek sesji obejmował przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Klukowo, zapoznanie ze sprawozdaniem Wójta z działalności za okres między sesjami oraz sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klukowie za 2017 rok. Rada Gminy rozpatrzyła projekty i przyjęła uchwały w sprawie: przekazania projektu regulaminu odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Klukowo do organu regulacyjnego

więcej
29.06.2018

Warsztaty pn. „Popularyzacja przetwórstwa mleka na Podlasiu, jako dodatkowego źródła dochodu”

Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Wójt Gminy Klukowo serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańców Gminy Klukowo (w szczególności rolników) na bezpłatne warsztaty pn. „Popularyzacja przetwórstwa mleka na Podlasiu, jako dodatkowego źródła dochodu”, realizowane jako działanie własne Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego w ramach Dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 (Etap I - 2018). Warsztaty zostaną zorganizowane w terminie 28 czerwca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury  w Klukowie.

ZAPROSZENIE

PROGRAM WARSZTATÓW 

13.06.2018
Wszystkie wpisy
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Hosting: pvi.pl