A A A Powiększ tekst
Mapa strony
Urząd Gminy w Klukowie

AKTUALNOŚCI

BUDOWA MOSTU NA RZECE NURZEC W MIEJSCOWOŚCI WYSZONKI-WYPYCHY

Dobiegają prace związane z budową mostu na rzece Nurzec w miejscowości Wyszonki Wypychy. W ramach przedmiotowego zadania zaprojektowano most drogowy stalowy czteroprzęsłowy, wolnopodparty o długości 43,66 m. Szerokość całkowita mostu wynosi 5,16 m. Ponadto zostały wykonane nowe przyczółki mostu, filary z rur stalowych wypełnione betonem zbrojonym, ustrój niosący z dźwigarów stalowych, pomost, na którym zostanie wykonana nawierzchnia z asfaltu lanego, schody oraz barierki ochronne stalowe. Obiekt będzie dostosowany do przenoszenia obciążeń klasy E wg PN-85/S-10030 dla pojazdów o ciężarze całkowitym 150kN (15 ton).

Całkowita wartość nakładów inwestycyjnych na realizację inwestycji wynosi 962 511,49 zł., a kwota przyznanego dofinansowania z budżetu województwa podlaskiego wyniosła  200 000, 00 zł. Głównym wykonawcą zadania jest Zakład Wielobranżowy Ireneusz Toczyłowski, ul. Poligonowa 10, 18-402 Łomża.

więcej
17.10.2018

XXVIII sesja Rady Gminy Klukowo

W dniu 16 października 2018 r. o godz. 09:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klukowie odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy Klukowo, była to zarazem ostatnia sesja VII kadencji. Porządek sesji obejmował przyjęcie protokołu z XXVII sesji rady Gminy Klukowo, zapoznanie ze sprawozdaniem Wójta z działalności pomiędzy sesjami, zapoznanie z Informacją Wojewody Podlaskiego, Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady z przeprowadzonych analiz oświadczeń majątkowych, a także informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Klukowo za rok szkolny 2017/2018 oraz o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klukowo za I półrocze 2017 r.

więcej
17.10.2018

Ogłoszenie o wyłączeniach prądu

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej w miejscowości Stare Warele, Wyszonki Wojciechy, Stare Zalesie, Wyszonki Włosty, Wyszonki Wypychy, Wyszonki Nagórki, Wyszonki Kościelne, Kaliski, Wyszonki Klukówek, Wyszonki Błonie dnia 16.10.2018 r. w godz. 09:00-14:00 oraz w miejscowości Dzikowiny dnia 26.10.2018 r. w godz. 08:00-14:00.

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

15.10.2018

75 600,00 zł dofinansowania w ramach Funduszu Sprawiedliwości na zkup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych

W dniu 09 października br. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Gminą Klukowo a Ministerstwem Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych realizowanych w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości.

Całkowita kwota zgłoszona do dofinansowania wyniosła 76 363, 64 zł, a wartość przyznanego dofinansowania 75 600,00 zł, natomiast pozostałą część stanowi wkład własny gminy w wysokości 1% tj. 763,64 zł. Z pozyskanych środków zostanie zakupiony sprzęt dla OSP w Wyszonkach Kościelnych (rozpieracz ramieniowy z akcesoriami, hydrauliczne nożyce do cięcia, agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy min. ATO, zestaw węży hydraulicznych o długości min. 5m), OSP w Trojanowie (torba ratownicza, nosze typu deska, szyny typu Kramer), OSP w Klukowie (automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED)) oraz OSP w Kuczynie ( zestaw węży hydraulicznych o długości min. 5m).

10.10.2018

Gazociąg Polska-Litwa - informacja na temat prowadzenia wizji lokalnej

Wójt Gminy Klukowo, informuje że Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. rozpoczął kolejny etap prac na potrzeby kompleksowego opracowania dokumentacji inwestycji pn.: „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsług”. W związku z powyższym na południowym odcinku ww. projektowanego gazociągu Polska-Litwa, tj. od terenu Zespołu Zaporowo-Upustowego (ZZU) w miejscowości Rudka Skroda (gm. Mały Płock, pow. kolneński, woj. podlaskie) do terenu tłoczni gazu Hołowczyce (gm. Sarnaki, pow. siemiatycki, woj. mazowieckie) w terminie od 09 do 11 października 2018 roku będą wykonywane wizje lokalne przez pracowników Inwestora - GAZ-SYSTEM S.A. wraz  z działającymi w jego imieniu i na rzecz przedstawicielami Projektanta - Górnicze Biuro Projektów PANGAZ. W trakcie czynności związanych z wizją lokalną możliwe jest wejście na teren prywatny, jednak nie będą tam prowadzone prace geologiczne.

09.10.2018
Wszystkie wpisy
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Hosting: pvi.pl