Usuwanie wyrobów zawierających azbest z Gm.Klukowo