Urząd Stanu Cywilnego

Marta Dmochowska

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Nr pokoju:  15

tel.:  (086) 277 45 20 wew. 28

e-mail: usc@klukowo.pl