Skład Komisji Rady Gminy

 

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW

 
Lp. Nazwisko i Imię Funkcja
1. Włostowski Henryk

 Przewodniczący Komisji

2.

Lubowicki Artur

 Członek Komisji
3.

        Sabak Ireneusz            

 Członek Komisji
4.

Kuźmińska Halina

Członek Komisji
 

KOMISJA REWIZYJNA

 
Lp. Nazwisko i Imię Funkcja
1.

Kuźmiński Zbigniew

 Przewodniczący Komisji
2.

      Murawski Wojciech

 Członek Komisji
3.

        Wojno Piotr

 Członek Komisji
4.

Kostro Stanisław

 Członek Komisji
 

KOMISJA SKARG WNIOSKÓW I PETYCJI

                                     
Lp. Nazwisko i Imię                                      Funkcja
1. Puchalska Jadwiga Przewodniczący Komisji
2. Antończuk Radosław Członek Komisji
3. Borek Jan Członek Komisji
4. Porucznik Joanna Członek Komisji
5. Waszczuk Rafał Członek Komisji