Skład Komisji Rady Gminy

 

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW

 
Lp. Nazwisko i Imię Funkcja
1. Bogucki Tomasz

 Przewodniczący Komisji

2.

Sienicki Albert

 Członek Komisji
3.

Antończuk Radosław 

 Członek Komisji
 

KOMISJA REWIZYJNA

 
Lp. Nazwisko i Imię Funkcja
1.

Kuźmiński Zbigniew

 Przewodniczący Komisji
2. Korzeniecka Iwona Barbara  Członek Komisji
3.

Wojno Piotr

 Członek Komisji
 

KOMISJA SKARG WNIOSKÓW I PETYCJI

                                     
Lp. Nazwisko i Imię                     Funkcja
1. Puchalska Jadwiga Przewodniczący Komisji
2. Pawełczuk Jarosław Członek Komisji
3. Borek Jan Stanisław Członek Komisji