Pozostałe materiały

FRAGMENT ODPISU DOKUMENTU Z 1239 ROKU W KTÓRYM WYMIENIA SIĘ KLUKOWO, KUCZYN, LUBOWICZ I GRÓDEK.
zamknij więcej

odpis1

Pozostałe materiały

ODPIS POSPOLITEGO RUSZENIA WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO Z 1528 ROKU (fragment)
zamknij więcej

odpis1

odpis2

SPIS PODATKOWY ZIEMI DROHICKIEJ Z 1580 ROKU (fragment)
zamknij więcej

odpis1

odpis2

odpis3

SPIS PODATKOWY ZIEMI BIELSKIEJ Z 1580 ROKU (fragment)
zamknij więcej

odpis1

odpis2

odpis3

KUCZYN, MALINOWO, ŻEBRY NA MAPIE Z 1828 ROKU (fragment)
zamknij więcej
KUCZYN, MALINOWO, ŻEBRY NA MAPIE Z 1829 ROKU (fragment)
zamknij więcej
MAPA Z 1839 ROKU (fragment)
zamknij więcej
1929 POLISH BUSINESS DIRECTORY PROJECT JRI-POLAND IN COOPERATION WITH JEWISHGEN (str. 129)
zamknij więcej
MAPA Z 1935 ROKU (fragment)
zamknij więcej
MAPA Z 1937 ROKU (fragment)
zamknij więcej