Gródek

Dwór w zespole dworsko - parkowym
zamknij więcej

Dwór prawdopodobnie zbudowano w II połowie XIX wieku. Budynek drewniany, jednokondygnacyjny osadzony na wysokim fundamencie niwelującym nierówności terenu. Obiekt oszalowany deskami, do wysokości okien i powyżej nich pionowo, natomiast na linii okien poziomo. Szczyty oszalowane deskami wielokierunkowo. Od frontu asymetryczny ganek wejściowy, nad nim walący się balkon. Od strony jednego ze szczytów przybudówka z drzwiami wejściowymi. Dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną. Dwór obecnie zamieszkały, mocno zaniedbany.
    Stan zachowania dworu - dostateczny.

dwór
dwór2
Spichlerz w zespole dworsko - parkowym
zamknij więcej

Spichlerz zbudowany w 1913 roku. Budynek murowany z cegły i pustaków, obecnie pomalowany na biało, postawiony na fundamentach kamiennych. Obiekt jednokondygnacyjny, zbudowany na planie prostokąta z podwyższoną piwnicą. Narożniki boniowane. Dach dwuspadowy kryty eternitem.
    Spichlerz zachował się w stanie dobrym.

spichlerz
Obora I w założeniu dworsko - parkowym
zamknij więcej

Obora położona po północno - zachodniej części założenia folwarcznego. Budynek zbudowany w 1913 roku. Obora murowana z cegły obecnie otynkowana, postawiona na fundamentach kamiennych. Budynek jednokondygnacyjny, zbudowany na planie wzdłużnego prostokąta. W szczytach znajdują się drzwi. Ponadto budynek opilastrowany. Dach dwuspadowy, kryty eternitem.
    Obora zachowała się w stanie dobrym, obecnie nie jest użytkowana.

obora
obora2
Obora II w założeniu dworsko - parkowym
zamknij więcej

Obora zbudowana w 1913 roku. Położona po północno - zachodniej części założenia dworsko - parkowego. Obiekt jednokondygnacyjny, murowany z pustaków betonowych postawiony na fundamencie kamiennym na planie wzdłużnego prostokąta. Budynek opilastrowany w narożnikach. W szczytach drzwi i gzymsy. Dach dwuspadowy, kryty eternitem.
    Obora zachowana w stanie dobrym, obecnie nieużytkowana.

obora
Pozostałości parku dworskiego w założeniu dworsko - parkowym
zamknij więcej

Po założeniu parkowym pozostał szpaler lip wzdłuż granicy założenia, kilka pojedynczych drzew przy dworze.
    Park zachował się szczątkowo.

Gródek