Klukowo

Kościół parafialny rzymskokatolicki p.w. św. Józefa
zamknij więcej

Kościół wzniesiony w latach 1833 – 35, następnie był wielokrotnie remontowany m.in. w latach 1872, 1927, 1931, 1969 – 1976. Obiekt murowany, otynkowany na fundamentach z ciosów kamiennych. Kościół zbudowany został na planie centralnym, z zewnątrz kwadratu o ściętych narożach, a wewnątrz na planie krzyża greckiego. Bryła kościoła zwarta, jednokondygnacyjna z dachem ośmiopolowym, z półkolistymi zadaszeniami nad przyczółkami. Na osi elewacji zachodniej prostokątny przedsionek z kamiennym portalem. Dach kryty blachą miedzianą, zwieńczony wysoką latarnią z krzyżem.
    Kościół w dobrym stanie zachowania.

kościół1
kościół2
kościół3
Dzwonnica przy kościele parafialnym p.w. św. Józefa
zamknij więcej

Dzwonnica położona po południowo – wschodniej stronie ogrodzenia cmentarza parafialnego, w pobliżu prowadzącej do niego bramy, zbudowana w 1920 roku. Obiekt drewniany, ustawiony na poprzecznie ułożonych belkach, dolna kondygnacja o konstrukcji wieńcowej, górna szkieletowej. Obecnie dzwonnica oszalowana. Budynek dwukondygnacyjny, wzniesiony na planie kwadratu. Górna kondygnacja niższa i węższa. Całość nakryta czterospadowym dachem z blachy miedzianej zwieńczonym wieżyczką z krzyżem.
    Dzwonnica zachowała się dobrze.

dzwonnica
Plebania w zespole kościoła parafialnego p.w. św. Józefa
zamknij więcej

Plebania zbudowana w latach 1932 – 35. Budynek murowany z cegły, otynkowany na fundamencie granitowym. Plebania na planie prostokąta. Dach naczółkowy. Obecnie w miejscu starej plebani zbudowano nową. Po starej pozostały jedynie pilastry.

plebania
Cmentarz parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa
zamknij więcej

Cmentarz prawdopodobnie założony w 1918 roku. Teren ogrodzony od frontu murem z kamienia, z pozostałych stron murem z bloczków betonowych. Brama główna metalowa na słupkach ceglanych od zachodu. Druga brama od południa. W centralnym punkcie cmentarza figura MB na cokole z ciosów granitowych. Groby starsze w formie kutych krzyży na postumentach kamiennych. Najstarsze pochówki z 16 i 18.04.1924 r. Groby nowsze z lastriko, granitu lub w formie krzyży spawanych z rur. Wzdłuż głównej alei szpaler tui.
    Cmentarz zachowany dobrym stanie.

cmentarz2
cmentarz5
cmentarz1
cmentarz3
cmentarz4
cmentarz6
Gorzelnia w zespole dworsko - parkowym
zamknij więcej

W 1866 roku właścicielem majątku Klukowo był hr. Józef Starzeński. Wówczas w skład zabudowań folwarcznych wchodziły: gorzelnia, cegielnia i wiatrak. Do dziś z założenia pozostała jedynie gorzelnia. Obiekt murowany z czerwonej cegły, otynkowany. W ścianie i szczycie północnym widoczne ślady zamurowanych otworów okiennych i drzwiowych. W szczycie północnym zachowane gzymsy. Od podwórza dobudowany taras. Dach dwuspadowy kryty eternitem. Liczne ubytki tynku na ścianach. Stolarka okienna po remoncie. Obecnie budynek mieszkalny. Zachował się w stanie dostatecznym.

gorzelnia
gorzelnia2