Kostry Podsętkowięta

Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej
zamknij więcej

Cmentarz położony na północnym skraju wsi, otoczony polami, od zabudowań oddalony o około 1 kilometr, a od drogi Kuczyn-Wyszonki Kościelne około 60 metrów. Założony około 1915 roku. Zarys grobów i mogił nieczytelny. Obecnie na terenie cmentarza usypane współcześnie dwie mogiły z krzyżami bez tabliczek. Bardzo słabo czytelne ślady wału ogrodzeniowego. Teren cmentarza porośnięty lasem sosnowym.
    Cmentarz zachowany szczątkowo.

cmentarz wojenny
cmentarz wojenny
Kapliczka
zamknij więcej

Położenie obiektu: - Kostry Podsękowięta na północno-wschodnim skraju wsi, przy drodze z Wyszonek Kościelnych do Gródka.
    Kapliczka postawiona na początku XX wieku. Murowana, otynkowana na żółto. Zbudowana na planie czworoboku. W ścianie frontowej otwór okienny zamknięty łukiem docinkowym, w ścianach bocznych otwory okienne w formie prostokątów. Wewnątrz kapliczki figura Matki Boskiej. Dach o połaciach romboidalnych w nim szczyciki ze sterczynami w narożach. Dach pokryty gontem bitumicznym, zwieńczony krzyżem. Zachowana w bardzo dobrym stanie.

kapliczka