Kuczyn

Kościół parafialny p.w. Zmartwychwstania Pańskiego
zamknij więcej

Kościół zbudowany w latach 1888-1893. Murowany z cegły, nietynkowany posadowiony na częściowo otynkowanym fundamencie z ciosów kamiennych. Bryła mocno rozczłonkowana składająca się z korpusu nawowego, wieży w fasadzie i złożonej z wielu brył i aneksów części prezbiterialnej. Okna w otworach ostrołukowych. Fasada trójdzielna, trójkondygnacyjna, w części środkowej wieża. Dolne kondygnacje z małymi ostrołukowymi oknami, w trzeciej kondygnacji rząd wysokich blend i okien, wyżej ceglany fryz. Dachy nad nawą, kaplicą i zakrystią dwuspadowe, nad prezbiterium wielopołaciowe a na odsadzkach ścian bocznych jednospadowe. Wieża przykryta ostrołukowym hełmem. Dachy pokryte blachą ocynkowaną malowaną na czerwono.
    Kościół zachowany w dobrym stanie.

kościół1
Kościół Kuczyn 2
Kosciół Kuczyn 3
Kosciół Kuczyn 4
Kostnica w zespole kościoła parafialnego p.w. Zmartwychwstania Pańskiego
zamknij więcej

Kostnica zbudowana pod koniec XIX wieku, umieszczona w północno-wschodnim narożniku ogrodzenia kościoła. Murowana z cegły, częściowo otynkowana, posadowiona na fundamencie i cokole z nieregularnych bloków kamiennych. Ściany boczne ujęte filarami ogrodzenia. Elewacja frontowa ujęta w półkolista arkadę. Dach sklepiony kolebką ceglaną. Zachowana w dobrym stanie.

Kostnica
kostnica
Plebania w zespole kościoła parafialnego p.w. Zmartwychwstania Pańskiego
zamknij więcej

Plebania zbudowana w 1896 roku. Murowana z cegły, otynkowana posadowiona na kamiennym fundamencie. Budynek na planie zbliżonym do litery T. Budynek główny piętrowy do niego dostawione prostopadłe skrzydło parterowe. Okna parterowe ujęte łukami odcinkowymi z kluczem, na piętrze między oknami prostokątne płyciny. W ścianie zachodniej wykusz przykryty daszkiem jednospadowym. W ścianie północnej prostokątny przedsionek dźwigający balkon. Obie części budynku przykryte dachami dwuspadowymi krytymi blachą. Zachowana w bardzo dobrym stanie.

plebania
plebania
Ogrodzenie z bramą i kapliczkami w zespole kościoła parafialnego p.w. Zmartwychwstania Pańskiego
zamknij więcej

Ogrodzenie zbudowane pod koniec XIX wieku w formie ażurowego muru z cegły, nietynkowannego z wyjątkiem płycin filarów. Zwieńczenie odcinków muru między filarami dwuspadowe z cegły. Filary z ozdobnym gzymsem, zwieńczone cementowymi czapami. Dwie bramy główne metalowe jedna od południa druga od północy. Furtki od wschodu i zachodu. Wzdłuż ogrodzenia pierścień modrzewi. Zachowane w dobrym stanie.

ogrodzenie
ogrodzenie2
ogrodzenie3
Cmentarz przykościelny w zespole kościoła parafialnego p.w. Zmartwychwstania Pańskiego
zamknij więcej

Cmentarz przykościelny obecnie w formie trawnika. Wokół kościoła biegnie betonowy chodnik. Na cmentarzu osiem nagrobków kamiennych i żeliwnych oraz dwie tablice wmurowane w ogrodzenie. Najstarszy zachowany nagrobek: Józef hrabia Starzeński poseł powiatu tykocińskiego, dziedzic dóbr Piętkowa i Klukowa zmarł w 1831 roku. Wzdłuż ogrodzenia pierścień modrzewi, wzdłuż chodnika pierścień tui.
    Cmentarz zachowany szczątkowo.

cmentarz przykościelny
cmentarz przykościelny
cmentarz przykościelny
cmentarz przykościelny
cmentarz przykościelny
cmentarz przykościelny
cmentarz przykościelny
cmentarz przykościelny
cmentarz przykościelny
cmentarz przykościelny
Cmentarz parafii rzymskokatolickiej p.w. Zmartwychwstania Pańskiego
zamknij więcej

Cmentarz założony w I połowie XIX wieku. Położony w pobliżu kościoła parafialnego, po południowo – wschodniej części wsi przy drodze Ciechanowiec - Klukowo. Teren ogrodzony płotem metalowym na podmurówce betonowej. Główna brama metalowa od południa. Najstarszy nagrobek z 1848 roku, Zofii Ołdakowskiej. Groby starsze w formie metalowych krzyży na postumentach kamiennych. Nowsze lastriko, granit, krzyże spawane z rur. Trudno wyznaczyć straszą część cmentarza, ze względu na przemieszanie grobów. Na cmentarzu lipy, tuje, brzozy, jesiony. Stan zachowania cmentarza dobry.

Cmentarz rzymsko katolicki w Kuczynie
Cmentarz rzymsko katolicki w Kuczynie
Cmentarz rzymsko katolicki w Kuczynie
Cmentarz rzymsko katolicki w Kuczynie
Cmentarz rzymsko katolicki w Kuczynie
Cmentarz rzymsko katolicki w Kuczynie
Cmentarz rzymsko katolicki w Kuczynie
Cmentarz rzymsko katolicki w Kuczynie
Cmentarz rzymsko katolicki w Kuczynie
Cmentarz rzymsko katolicki w Kuczynie
Kapliczka I
zamknij więcej

Kapliczka usytuowana po północnej stronie wsi przy drodze głównej w kierunku Klukowa. Krzyż murowany z czerwonej cegły. Obiekt cylindryczny na planie koła zwieńczony żeliwnym krzyżem, z figurą ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. Krzyż i figura malowana na srebrno. Całość ogrodzona płotem metalowym pomalowanym na zielono. Zachowana w stanie dobrym.

Kapliczka I
Kapliczka II
zamknij więcej

Kapliczka usytuowana na południowym skraju wsi przy drodze głównej w kierunku Ciechanowca. Murowana z czerwonej cegły, na planie czworoboku, malowana na wzór muru ceglanego. Wewnątrz kapliczki gipsowa figura Matki Boskiej, z trzech stron obiektu przeszklone otwory. Dach o połaciach romboidalnych kryty blachą ocynkowaną, zwieńczony krzyżem. Całość otoczona niskim płotem metalowym, pomalowanym. Zachowana w stanie dobrym.

Kapliczka II