Wysznki Kościelne

Kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny
zamknij więcej

Kościół zbudowany w latach 1904-1912 w stylu neogotyckim. W 1950 roku przeprowadzono rekonstrukcje wież. Murowany z cegły posadowiony na fundamencie z ciosów kamiennych na zaprawie. Otwory okienne w uskokowych obramieniach zakończonych ostrołukowo. Kościół na rzucie krzyża łacińskiego z zamkniętym trójbocznie prezbiterium oraz przylegającymi do niego zakrystią i skarbcem. Elewacje oszkarpowane z blendami w uskokowych przyporach zakończone arkadowym fryzem podokapowym i gzymsem. Fasada dwukondygnacyjna, dwuwieżowa. Dach nad korpusem i skrzydłami transeptu dwuspadowy, nad prezbiterium i aneksami wielopołaciowy. Wieże przykryte wysokimi hełmami. Dachy pokryte blachą ocynkowaną. Zachowany w dobrym stanie.

Kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny
Kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny
Kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny
Kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny
Kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny
Kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny
Plebania w zespole kościoła parafialnego p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny
zamknij więcej

Plebania zbudowana około 1880 roku. Budynek w kształcie litery L, drewniany na betonowym, kamiennym fundamencie. Ściany oszalowane deskami w układzie pionowym. Narożniki oszalowane ozdobnie. Półszczyty części stojącej kalenicą do ulicy oszalowane w narożnikach skośnie - w części centralnej pionowo. Dach części od ulicy naczółkowy, druga część z dachem dwuspadowym - oba kryte blachą ocynkowaną. Od południa i zachodu analogiczne ganki z daszkami dwuspadowymi z blachy ocynkowanej. Zachowana w dobrym stanie.

Plebania w zespole kościoła parafialnego p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny
Plebania w zespole kościoła parafialnego p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny
Ogrodzenie kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP
zamknij więcej

Ogrodzenie zbudowane na początku XX wieku. Kościół ogrodzony ażurowym murem z cegły silikatowej posadowionym na fundamencie kamiennym. Brama główna od zachodu, metalowa na słupach z cegły zwieńczonych piramidalnie. W murze dwie metalowe furtki od północy i południa. Ogrodzenie zachowane w dobrym stanie.

Ogrodzenie kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP
Ogrodzenie kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP
Ogrodzenie kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP
Cmentarz parafii rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP
zamknij więcej

Cmentarz zlokalizowany jest na północno-wschodnim skraju wsi w rozwidleniu dróg do Błoni i Mienia. Założony w drugiej połowie XIX wieku. Teren ogrodzony murem kamiennym z główną bramą od zachodu i dwoma od północy. Starsze nagrobki w formie metalowych krzyży na cokołach kamiennych. Najstarszy zachowany nagrobek pochodzi z 1875 roku. Groby współczesne z marmuru, lastriko bądź spawane z rur krzyże. Groby starsze przemieszane z nowymi zgromadzone w okolicach kaplicy cmentarnej. Zachowany w dobrym stanie.

Cmentarz parafii rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP
Cmentarz parafii rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP
Cmentarz parafii rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP
Cmentarz parafii rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP
Cmentarz parafii rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP
Cmentarz parafii rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP
Kaplica cmentarna w zespole cmentarza parafialnego
zamknij więcej

Kaplica zbudowana na początku XX wieku. Murowana z kamienia i cegły, częściowo otynkowana. Zbudowana na planie prostokąta z węższą częścią prezbiterialną. Narożniki ujęte lizenami. Okna zamknięte łukami pełnymi, w nawie okna podwójne z biforialnym gzymsem w formie łuków pełnych. Powyżej otworu wejściowego półokrągłe okno. Szczyt zamknięty przedłużeniem lizen łączących się w szczyciku, poniżej tynkowany krzyż. Szczyt zwieńczony uskokowym gzymsem wieńczącym. Kaplica przykryta w części głównej dachem dwuspadowym, prezbiterium z dachem trójspadowym, oba z blachy ocynkowanej. Po lewej stronie wejścia tablica pamiątkowa żołnierzy AK-WiN, po prawej tablica sierżanta AK Eugeniusza Tymińskiego „Ryś” zmarłego w 1951 roku. Kaplica zachowana w dobrym stanie.

Kaplica cmentarna w zespole cmentarza parafialnego
Kaplica cmentarna w zespole cmentarza parafialnego
Kaplica cmentarna w zespole cmentarza parafialnego
Kaplica cmentarna w zespole cmentarza parafialnego