Wyszonki Wojciechy

Pozostałości założenia dworsko - ogrodowego
zamknij więcej

Z założenia pozostała jedynie aleja dojazdowa złożona z 19 kasztanowców, obecnie jest to droga asfaltowa do wsi. Od północnego skraju alei w kierunku wschodnim szpaler 9 lip, prawdopodobnie dawniej wyznaczających granicę założenia. Założenie dworsko - ogrodowe zachowało się szczątkowo.

Pozostałości założenia dworsko - ogrodowego
Pozostałości założenia dworsko - ogrodowego