106 881 zł dofinansowania na zadanie "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"

Wniosek o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” uzyskał ocenę pozytywną. Obecnie czekamy na podpisanie umowy.

W ramach programu zostaną odebrane odpady z działalności rolniczej tj. folii rolniczych (czarna i biała), siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag od mieszkańców, którzy do 03.02.2023 r. złożyli deklarację na odbiór odpadów z folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Odbiór w/w odpadów planowany jest na sierpień/wrzesień 2023 r.

Całkowita wartość zadania wynosi 115 433,00 zł, a wartość otrzymanego dofinansowania 106 881,00 zł. Pozostała część to wkład własny gminy w wysokości 8 552,00 zł.

 

 

Data publikacji: 22.06.2023