15 000 zł dofinansowania na zakup siłowni zewnętrznej

W dniu 09 czerwca br. w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Gminą Klukowo a Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na zadanie pn. „Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Klukowie” w ramach „Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego – Kreatywna wieś”.

Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła 15 000,00 zł, a całkowita wartość zadania 30 000,00 zł.

Data publikacji: 10.06.2021

powrót