260 000 zł dofinansowania na zakup samochodów dla OSP

W środę (tj. 9 czerwca) Piotr Uszyński – Wójt Gminy podpisał umowę o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP polegającego na zakupie 2 lekkich samochodów ratowniczo-pożarniczych dla jednostek OSP Kuczyn i OSP Trojanowo w wysokości 60 000 zł. Na powyższe zadanie gmina otrzymała również dotację ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 200 000,00 zł.

powrót