400 000,00 zł dofinansowania na zakup paneli fotowoltaicznych

W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów została podpisana umowa na zadanie „Zakup i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej w gminie Klukowo”. Wartość inwestycji wyniesie ok. 600 000,00 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 400 000,00 zł. W ramach zadania zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy. 

Data publikacji: 01.04.2022

Załatw sprawę przez internet

Sprawy urzędowe