Aktualności

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Klukowie wraz z OZE

07.05.2020

Trwają prace związane z wykonaniem zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Klukowie”. 

więcej

Dofinansowanie z programu "Zdalna szkoła"

06.05.2020

W związku z zawarciem umowy o powierzenie grantu nr 333/2020  w ramach programu Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Gmina Klukowo zakupiła 15 laptopów wraz z routerami, dostępem do Internetu, słuchawkami z mikrofonem oraz pakietem Office.  Zakupiony sprzęt zostanie przekazany do szkół podstawowych z terenu gminy, a następnie dyrektorzy przekażą go najbardziej potrzebującym uczniom.

Całkowita wartość dofinansowania wyniosła 59 753,40 zł

więcej

60 000 zł dofinansowania na zakup sprzętu do zdalnego nauczania

14.04.2020

Wójt Gminy Klukowo informuje, że w związku ze złożonym wnioskiem w ramach programu Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Gmina Klukowo otrzymała dofinansowanie w wysokości 60 000 zł na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli do zdalnego nauczania.

Dzięki otrzymanej dotacji zostało zakupionych 15 laptopów wraz z routerami, dostępem do Internetu, słuchawkami z mikrofonem oraz pakietem Office. Zakupiony sprzęt zostanie przekazany do szkół podstawowych z terenu gminy, a następnie dyrektorzy przekażą go najbardziej potrzebującym uczniom.


powrót