Aktualności

Informacja o wyłączeniach

Informacja o wyłączeniach

11.04.2017

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej w miejscowości: Gródek (od nr 1 do 7; od nr 10 do 18 oraz od nr 37 do 46) w dniu 21.04.2017 r. w godzinach 08:00-14:00

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

XVII Sesja Rady Gminy Klukowo

XVII Sesja Rady Gminy Klukowo

30.03.2017

Dnia 30 marca 2017 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klukowie odbyła się XVII sesja Rady Gminy Klukowo. Zgodnie z porządkiem obrad Rada Gminy przyjęła protokół z XVI sesji Rady Gminy Klukowo oraz zapoznała się ze sprawozdaniem Wójta z działalności za okres między sesjami. Podczas obrad Rada Gminy Klukowo rozpatrzyła projekty i przyjęła uchwały w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2017 r., dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Klukowo do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe

więcej
Informacja o wyłączeniach

Informacja o wyłączeniach

14.03.2017

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej w miejscowości: Trojanówek w dniu 15.03.2017 r. w godzinach 08:00-14:00 oraz w dniu 22.03.2017 r. w godzinach 08:00-14:00

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Ogłoszenie o sprzedaży udziałów spółki Wodociągi Wiejskie Sp. z o. o.

Ogłoszenie o sprzedaży udziałów spółki Wodociągi Wiejskie Sp. z o. o.

06.03.2017

Likwidator Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji (MZWiK) w Łomży, zaprasza do negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia w sprawie sprzedaży udziałów spółki „Wodociągi Wiejskie Spółka z o.o.”. Likwidator, działając w imieniu właścicieli Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży, zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. 2016.573) zamierza zbyć pakiet 1359 (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt dziewięć) udziałów, stanowiących 100% ogólnej liczby udziałów spółki „Wodociągi Wiejskie Sp. z o.o.”. Sprzedaż udziałów nastąpi w całości, jednorazowo, na rzecz jednego podmiotu. Potencjalnym inwestorem mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne.
Oferty na nabycie udziałów powinny być złożone do dnia 20 marca 2017 r. godz. 14.00 na poniższy adres:

Likwidator Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji

Andrzej Krajewski

Pl. Niepodległości 9A/lok.2, 18-400 Łomża

Szczegółowe informacje, w tym tryb zbycia udziałów znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej MZWiK oraz w siedzibie MZWiK w Łomży przy ul. Akademickiej 20.

PROCEDURA ZBYCIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI W TRYBIE NEGOCJACJI PODJĘTYCH NA PODSTAWIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA


powrót

Załatw sprawę przez internet

Sprawy urzędowe