Aktualności

Zakończono prace remontowe w placówkach oświatowych

Zakończono prace remontowe w placówkach oświatowych

20.02.2017

Podczas ferii zimowych dokonano prac remontowych w placówkach oświatowych. W Szkole Podstawowej w Łuniewie Małym prace remontowe polegały na odnowieniu sali gimnastycznej ( gipsowanie i malowanie ścian) za łączną kwotę  6.664,57 zł. W Szkole Podstawowej w Kuczynie dokonano malowania pomieszczeń z których korzystają uczniowie oddziału „O”

więcej
XVI Sesja Rady Gminy Klukowo

XVI Sesja Rady Gminy Klukowo

16.02.2017

Dnia 15 lutego 2017 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klukowie odbyła się XVI sesja Rady Gminy Klukowo.

Zgodnie z porządkiem obrad Rada Gminy przyjęła protokół z XV sesji Rady Gminy Klukowo, zapoznała się ze sprawozdaniem Wójta z działalności za okres między sesjami,  informacją o zamiarze zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy oraz sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

więcej
673 860,00 zł dofinansowania w ramach PROW na "Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Klukowo"

673 860,00 zł dofinansowania w ramach PROW na "Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Klukowo"

14.02.2017

Wójt Gminy Klukowo informuje, że Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” z zakresu: Gospodarka wodno – ściekowa. Wśród projektów, które zostały wybrane do dofinansowania,  na 10 miejscu znalazła się również Gmina Klukowo, która będzie realizować zadanie pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Klukowo”. Całkowita wartość inwestycji zgłoszonej do dofinansowania wynosi 1 059 030,00 zł., a wartość przyznanego dofinansowania 673 860,00 zł

więcej
Informacja o wyłączeniach

Informacja o wyłączeniach

13.02.2017

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej w miejscowości: Łuniewo Małe
(od nr 3,5,6,8,12 oraz od nr 16 do nr 20); Punkt skupu mleka, Szkoła Podstawowa w dniu 15.02.2017 r. w godzinach 08:00-11:00.

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl


powrót

Załatw sprawę przez internet

Sprawy urzędowe