Aktualności

Informacja o wyłaczeniach

Informacja o wyłaczeniach

17.01.2017

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej w miejscowości: Usza Wielka (od nr 2 do 19) dnia 23.01.2017 r. w godzinach 07:00-10:00; Sobolewo (od nr 1 do 18 oraz od nr 27 do 35) dnia 24.01.2017 r. w godzinach 08:00-11:00. Lubowicz Byzie (od nr 1 do 14) dnia 24.01.2017 r. w godzinach 11:00-15:00 oraz Zalesie Stare (od nr 1 do 15) dnia 25.01.2017 r. w godzinach 08:00-11:00

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Zakończono zadanie pod nazwą: Budowa budynku garażowego OSP w Wyszonkach Kościelnych z częścią gospodarczą - etap I

Zakończono zadanie pod nazwą: Budowa budynku garażowego OSP w Wyszonkach Kościelnych z częścią gospodarczą - etap I

28.12.2016

Zakończono prace związane z budową budynku garażowego OSP w Wyszonkach Kościelnych z częścią gospodarczą - etap I (budynek garażu, łącznika, wjazd do garażu). W ramach całej inwestycji zaprojektowano: budowę budynku garażowego Ochotniczej Straży Pożarnej z częścią gospodarczą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

więcej
Informacja o programie pomocowym dla rolników

Informacja o programie pomocowym dla rolników

21.12.2016

Rolnicy, którzy ponieśli straty w swoich gospodarstwach spowodowane klęskami żywiołowymi, będą mogli ubiegać się w ARiMR  o pomoc na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Agencja uruchamia bowiem wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie  inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Wnioski o taką pomoc będzie można składać od 27 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r. w oddziałach regionalnych ARiMR. Można wysłać je także rejestrowaną przesyłką pocztową do właściwego oddziału regionalnego, bądź złożyć za  pośrednictwem biura powiatowego ARiMR.

PISMO WOJEWODY PODLASKIEGO W SPRAWIE PROGRAMU POMOCOWEGO

XIV Sesja Rady Gminy Klukowo

XIV Sesja Rady Gminy Klukowo

28.11.2016

Dnia 28 listopada 2016 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klukowie odbyła się XIV sesja Rady Gminy Klukowo.

Zgodnie z porządkiem obrad Rada Gminy przyjęła protokół z XIII sesji Rady Gminy Klukowo, zapoznała się ze sprawozdaniem Wójta z działalności za okres między sesjami oraz informacją Wojewody i Urzędu Skarbowego dotyczącą przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych

więcej

powrót

Załatw sprawę przez internet

Sprawy urzędowe