Aktualności

Ogłoszenie

Ogłoszenie

21.06.2016

W wyniku nawałnicy, która przeszła przez Gminę Klukowo w dn. 17.06.2016r. zostało uszkodzonych wiele pokryć dachowych wykonanych z eternitu. W związku z tym Wójt Gminy Klukowo informuje, że do 01.07.2016r. będą przyjmowane Deklaracje przystąpienia do programu usuwania odpadów zawierających azbest (druki do pobrania poniżej). Krótki okres  przyjmowania  zgłoszeń  wynika  z  konieczności  niezwłocznego  zebrania informacji   i wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej.

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU USUWANIA ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

SKŁADANIE WNIOSKÓW O SZACOWANIE SZKÓD

SKŁADANIE WNIOSKÓW O SZACOWANIE SZKÓD

21.06.2016

W związku z wystąpieniem niekorzystnych  zjawisk atmosferycznych „huragan, deszcz nawalny i grad”  na terenie gminy Klukowo Wójt Gminy Klukowo przystępuje do uruchomienia procedur związanych z oszacowaniem strat w uprawach rolnych oraz środkach trwałych .

więcej
Mobilne Biuro PZU Pomoc - uproszczona likwidacja szkód po nawałnicach

Mobilne Biuro PZU Pomoc - uproszczona likwidacja szkód po nawałnicach

21.06.2016

Wójt Gminy Klukowo informuje, że wszyscy poszkodowani w ostatniej nawałnicy, ubezpieczeni w PZU mogą zgłaszać się do centrum Mobilnego PZU Pomoc, gdzie można będzie dokonać likwidacji szkody

więcej
XI Sesja Rady Gminy Klukowo

XI Sesja Rady Gminy Klukowo

20.05.2016

Dnia 20 maja 2016 r. o godzinie 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klukowie odbyła się XI sesja Rady Gminy Klukowo.

Porządek sesji obejmował: sprawozdanie Wójta z działalności za okres między sesjami oraz przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Klukowo za rok 2015. Rada Gminy Klukowo rozpatrzyła projekty i przyjęła uchwały w sprawie: ustalenia regulaminu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Klukowo, określający rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania; zmiany uchwały w sprawie określania wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

więcej

powrót

Załatw sprawę przez internet

Sprawy urzędowe