Aktualności

Informacja o wyłączeniach

Informacja o wyłączeniach

21.07.2016

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej w miejscowości Wyszonki Wojciechy w dniu 25.07.2016 r. (posesje od nr 3 do 26) oraz w dniu  26.07.2016 r. (posesje nr 1, 2 oraz od nr 27 do 31) w godzinach 08:00-14:00. Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Wysokomazowieccy policjanci organizują kolejne punkty informacyjne dotyczące funkcjonowania programu „Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”.

Wysokomazowieccy policjanci organizują kolejne punkty informacyjne dotyczące funkcjonowania programu „Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”.

14.07.2016

Wysokomazowieccy policjanci organizują kolejne punkty informacyjne, gdzie będą informować wszystkich zainteresowanych o możliwości korzystania z nowego narzędzia Policji jakim jest pilotażowy program „Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”.

więcej
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Klukowo

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Klukowo

07.07.2016

Gmina Klukowo informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Klukowo.” jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „SYSTEM — Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW", Część 1 — Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

XII Sesja Rady Gminy Klukowo

XII Sesja Rady Gminy Klukowo

01.07.2016

Dnia 30 czerwca 2016 r. o godzinie 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klukowie odbyła się XII sesja Rady Gminy Klukowo.

Porządek sesji obejmował: sprawozdanie Wójta z działalności za okres między sesjami, sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klukowie za 2015 rok.  Rada Gminy Klukowo rozpatrzyła projekty i przyjęła uchwały w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Klukowo; określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

więcej

powrót