Aktualności

XII Sesja Rady Gminy Klukowo

XII Sesja Rady Gminy Klukowo

01.07.2016

Dnia 30 czerwca 2016 r. o godzinie 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klukowie odbyła się XII sesja Rady Gminy Klukowo.

Porządek sesji obejmował: sprawozdanie Wójta z działalności za okres między sesjami, sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klukowie za 2015 rok.  Rada Gminy Klukowo rozpatrzyła projekty i przyjęła uchwały w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Klukowo; określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

więcej
Harmonogram spotkań społecznych w powiecie wysokomazowieckim dot. pilotażowego programu „Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”

Harmonogram spotkań społecznych w powiecie wysokomazowieckim dot. pilotażowego programu „Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”

29.06.2016

Komendant KPP Wysokie Mazowieckie informuje, że z dniem 1 lipca 2016 roku rusza pilotażowy program ”Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” . Województwo podlaskie jest jednym z trzech wytypowanych do przeprowadzenia testów przedmiotowego projektu

więcej
Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody

Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody

27.06.2016

W związku z pracami konserwacyjnymi w Stacji Uzdatniania Wody w Wyszonkach Kościelnych w dniu 28.06.2016 r. w godzinach 07:00-15:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody.

Informacja w sprawie zniszczeń lasu

Informacja w sprawie zniszczeń lasu

22.06.2016

Starosta Wysokomazowiecki informuje, że w związku z uszkodzeniami lasów od wiatru właściciele lasów prywatnych zobowiązani są do uprzątnięcia uszkodzonych drzew i zalegalizowania drewna.

Drzewa złamane i wywrócone należy:

- ściąć/odciąć od karpy korzeniowej

- pozbawić gałęzi i odciąć miejsce złamania

- wyciągnąć ciągnikiem w bezpieczne i dostępne miejsce w obrębie działki

- drewno opałowe można pociąć i zebrać w pryzmy

- telefonicznie umówić termin stemplowania drewna pod nr tel. 512-108-739 lub 512-108-397

Wszelkie dokumenty będą wypełniane na miejscu wycinki w terenie. Właściciel dostanie świadectwo (asygnatę) do ręki.


powrót