Aktualności

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Klukowo

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Klukowo

22.03.2016

Wójt Gminy Klukowo informuje, że  Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku została przyznana dotacja w kwocie 31.809, 00 zł. na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Klukowo”

„Sposoby finansowania inwestycji w rolnictwie”

„Sposoby finansowania inwestycji w rolnictwie”

18.03.2016

Dnia 18.03.2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Klukowie odbyło się spotkanie informacyjne nt. „Sposoby finansowania inwestycji w rolnictwie” zorganizowane przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

więcej
Informacja o wyłączeniach

Informacja o wyłączeniach

16.03.2016

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej w miejscowości Janki, Wiktorzyn dnia 21.03.2016 r. w godzinach 9:00-15:00.

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

X Sesja Rady Gminy Klukowo

X Sesja Rady Gminy Klukowo

15.03.2016

Dnia 10 marca 2016 roku o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Klukowie odbyła się X sesja Rady Gminy Klukowo.

Porządek obrad sesji obejmował: sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami oraz informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Klukowo. Rada Gminy Klukowo rozpatrzyła projekty i przyjęła uchwały w sprawie: wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki; przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Klukowo na lata 2016-2020

więcej

powrót

Załatw sprawę przez internet

Sprawy urzędowe