Aktualności

XI Sesja Rady Gminy Klukowo

XI Sesja Rady Gminy Klukowo

20.05.2016

Dnia 20 maja 2016 r. o godzinie 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klukowie odbyła się XI sesja Rady Gminy Klukowo.

Porządek sesji obejmował: sprawozdanie Wójta z działalności za okres między sesjami oraz przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Klukowo za rok 2015. Rada Gminy Klukowo rozpatrzyła projekty i przyjęła uchwały w sprawie: ustalenia regulaminu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Klukowo, określający rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania; zmiany uchwały w sprawie określania wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

więcej
Informacja o wyłączeniach

Informacja o wyłączeniach

19.05.2016

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej w miejscowości: Kostry Podsędkowięta, Kostry Podsędkowięta Kolonia, Kostry Stare, Kostry Śmiejki, Lubowicz Byzie, Lubowicz Kąty, Lubowicz Wielki, Piętki Basie, Piętki Gręzki, Piętki Szeligi, Piętki Żebry, Kostry Podsędkowięta Elektrownia, Kostry Śmiejki Zakłady Mięsne Wyszyńscy, Kostry Śmiejki Zakład Mięsny Łuniewscy dnia 24.05.2016 r. w godzinach 08:00-13:00.  

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Przebudowa drogi w miejscowości Łuniewo Małe

Przebudowa drogi w miejscowości Łuniewo Małe

11.05.2016

Dobiegają końca prace związane z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Łuniewo Małe. Remontowany odcinek, to droga gminna łącząca zabudowę części wsi z drogą powiatową Nr 2085B Klukowo – Łuniewo Wielkie.

więcej
Informacja o wyłączeniach

Informacja o wyłączeniach

11.05.2016

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej w miejscowości: Kapłań dnia 16.05.2016 r. w godzinach 8:00-15:00; Wyszonki-Wypychy dnia 18.05.2016 r. w godzinach 8:00-15:00; Stare Kostry dnia 19.05.2016 r. w godzinach 8:00-15:00; Żabiniec, Żabiniec (maszt telefonii komórkowej) dnia 20.05.2016 r. w godzinach 8:00-13:00.

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl


powrót