Aktualności

Upływa termin składania wniosków

Upływa termin składania wniosków

25.04.2016

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina o końcowym terminie składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

KOMUNIKAT PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Informacja o wyłączeniach

Informacja o wyłączeniach

13.04.2016

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej w miejscowości Piętki Szeligi (od nr 1 do 17) dnia 21.04.2016 r. w godzinach 8:00-15:00

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Kolejne dofinansowanie na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych

Kolejne dofinansowanie na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych

08.04.2016

Wójt Gminy Klukowo informuje, że Instytucja Zarządzająca RPOWP ogłosiła listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne. Wśród 22 projektów, które zostały wybrane do dofinansowania znalazła się również Gmina Klukowo, która będzie realizować zadanie pod nazwą "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych". Całkowita wartość inwestycji zgłoszonej do dofinansowania wynosi 1 389 857,05 zł., a wartość przyznanego dofinansowania 957 401,93 zł.
Zapraszamy na stronę www.rpo.wrotapodlasia.pl, gdzie można zapoznać się z listą projektów wybranych do dofinansowania w ramach 5.3.1

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych

06.04.2016

Wójt Gminy Klukowo informuje, że  Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku została przyznana dotacja w kwocie 60.000,00 zł na zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych”.


powrót