I sesja Rady Gminy Klukowo

W dniu 06 maja 2024 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klukowie odbyła się I sesja IX kadencji Rady Gminy Klukowo.
Otwarcia uroczystości oraz przywitania przybyłych na obrady nowo wybranych radnych, Pana Piotra Uszyńskiego - Wójta Gminy, Panią Bożenę Ciborowską - Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Klukowie i będącą jednocześnie Skarbnikiem Gminy, Kierowników i Dyrektorów Jednostek organizacyjnych oraz Sołtysów dokonała Pani Aleksandra Sakowska - Sekretarz Gminy.
Następnie Pani Bożena Ciborowska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Klukowie przedstawiła informację o przebiegu głosowania na terenie gminy z wyborów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. oraz wręczyła zaświadczenia o wyborze na funkcję Radnego Gminy Klukowo oraz na stanowisko Wójta Gminy Klukowo.
Po uroczystym wręczeniu zaświadczeń Pani Jadwiga Puchalska otworzyła obrady I sesji Rady Gminy Klukowo i nowo wybrani Radni oraz Wójt złożyli ślubowanie. Następnie zgodnie z porządkiem obrad odbyły się wybory na Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady.
Na funkcję Przewodniczącego Rady ponownie został wybrany Pan Andrzej Tymiński, natomiast na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady wybrany został Henryk Wiesław Włostowski.

Data publikacji: 07.05.2024