Ogłoszenie w sprawie dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2236) Gmina Klukowo przygotowuje się do wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy zainteresowanych zakupem paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego.

Zainteresowani właściciele gospodarstw domowych proszeni są o złożenie do Urzędu Gminy w Klukowie wstępnej deklaracji dotyczącej zakupu preferencyjnego paliwa stałego (zgodnie z załączonym wzorem).

Wstępne deklaracje należy złożyć w terminie od 14.11.2022 r. do 18.11.2022 r. 

Maksymalna ilość paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego to:

˗ 1,5 tony do dnia 31 grudnia 2022 r. 

˗ 1,5 tony od dnia 1 stycznia 2023 r. 

Cena za 1 tonę paliwa stałego nie będzie wyższa niż 2000 zł brutto/tonę.

Zebrane informacje pozwolą określić skalę potrzeb gospodarstw domowych w Gminie Klukowo na węgiel i paliwa węglopochodne, a także odpowiednio zaplanować działania w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie naszej gminy. 

Komu przysługuje zakup paliwa stałego po preferencyjnej cenie?

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz 1692) z wyłączeniem osób gospodarstwa domowego, które kupiły węgiel na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę, w ilości określonej w stosownym rozporządzeniu.

Jak i gdzie złożyć zapotrzebowanie?

Zapotrzebowanie wg. załączonego wzoru można złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Klukowie, ul. Mazowiecka 14 lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@klukowo.pl

Szczegółowe informacje pod nr telefonu tel. 86 277 45 43, 86 277 45 20, 86 478 22 22 w godzinach pracy Urzędu Gminy w Klukowie.

UWAGA! Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zgłoszenie zapotrzebowania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Ma charakter wyłącznie informacyjny i służy do określenia zapotrzebowania na węgiel  w ramach zakupu preferencyjnego.

O szczegółach dotyczących zakupu i dystrybucji paliwa stałego: rodzaj (orzech, groszek, miał), tonaż, dokładna cena, miejsce składowania i dystrybucji będziemy informować po podpisaniu umowy z firmą uprawnioną do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego.

W/w dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celu organizacji sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach mieszkańcom gminy Klukowo, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Szczegółowa informacja o zasadach ochrony tych danych znajduje się na stronie www.klukowo.pl. 

WSTĘPNA DEKLARACJA ZAKUPU PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁEGO

Data publikacji: 07.11.2022

Załatw sprawę przez internet

Sprawy urzędowe