Podpisanie umów na przebudowę dróg w m. Stare Warele i Stare Kostry

W dniu wczorajszym została podpisana umowa z wykonawcą robót na zadanie „Przebudowa dróg dojazdowych w miejscowości Stare Warele”. W ramach przedmiotowego zadania na drodze zostanie wykonana warstwa ścieralna grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej,  warstwa wiążąca grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej, istniejąca nawierzchnia żwirowa zostanie wzmocniona kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie.

Podpisano również umowę na zadanie „Przebudowa drogi gminnej we wsi Stare Kostry”. W ramach przedmiotowego zadania na drodze zostanie wykonana warstwa ścieralna grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwa wiążąca grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej, istniejąca nawierzchnia żwirowa zostanie wzmocniona kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie.

Głównym wykonawcą obu zadań będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Trakt” sp. z o.o. z Wysokiego Mazowieckiego.

Data publikacji: 30.06.2021

powrót