4 326 140,00 zł dofinansowania na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kuczyn"

W dniu dzisiejszym w Białymstoku Piotr Uszyński – Wójt Gminy Klukowo oraz  Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego i Sebastian Łukaszewicz - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego podpisali umowę na dofinansowanie zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kuczyn”. Gmina Klukowo uzyskała dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 4 326 140,00 zł. Planowana wartość inwestycji wyniesie ok. 5 412 000,00 zł. Pozostała wartość zostanie pokryta z otrzymanych środków na inwestycje wodno-kanalizacyjne w ramach programu Polski Ład.

Data publikacji: 23.02.2023

Załatw sprawę przez internet

Sprawy urzędowe