Podpisanie umowy na przebudowę dróg gminnych

W środę (tj. 01.03.2023 r.) Piotr Uszyński – Wójt Gminy oraz Dawid Szpański  – Współwłaściciel firmy Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „Czystość” Spółka Jawna podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych - ETAP I”. Wartość umowy wynosi 10 448 311,26 zł, w tym wkład własny 549 581,17 zł. Realizacja zadania jest możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie  9 898 730,09 zł.

W ramach zadania zostanie wykonana rozbudowa dwóch dróg gminnych:

 - droga gminna w miejscowości Klukowo - Kolonia o dł. 1.823 km, prowadząca do tworzonych terenów inwestycyjnych,

 - droga gminna prowadząca przez miejscowości: Lubowicz Wielki – Wiktorzyn – Usza Wielka o dł. 6.301 km

Data publikacji: 01.03.2023