Podpisanie umowy na przebudowę drogi Wyszonki Kościelne - Kaliski

W dniu 10.08.2022 r. Piotr Uszyński - Wójt Gminy Klukowo podpisał umowę z Piotrem Wiśniewskim, właścicielem Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego z Żabińca gm. Klukowo na wykonanie przebudowy (modernizacji) drogi gminnej nr 108092B Wyszonki Kościelne - Kaliski na odcinku o długości 2,80 km na kwotę 349 703 zł.

Droga o szerokości jezdni 3,50 m, poboczy po 0,75 m o łącznej szerokości 5 m zostanie wykonana do 14 października br. W ramach modernizacji drogi zostanie wykonane karczowanie zagajników i krzaków, profilowanie i zagęszczanie podłoża oraz żwirowa nawierzchnia.
Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dotację celową z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 155 300 zł., pozostała kwota w wysokości 194 403 zł zostanie pokryta z budżetu Gminy Klukowo. Nadzór nad inwestycją prowadzić będzie inspektor Mirosław Łuniewski.

Data publikacji: 11.08.2022

Załatw sprawę przez internet

Sprawy urzędowe