Podpisanie umowy na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kuczyn”

W dniu 30.06.2023 r. Piotr Uszyński Wójt Gminy Klukowo podpisał umowę ze Zbigniewem Korduszewskim właścicielem firmy EKOKORD z Rzekunia na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kuczyn”. Umowa zgodnie z wybraną w postępowaniu publicznym ofertą opiewa na kwotę 5 400 000,00 zł.

Na ten cel gmina Klukowo w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego uzyskała dofinansowanie w wysokości 4 326 140,00 zł z funduszy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Pozostała kwota w wysokości 1 170 260,00 zł łącznie z kosztami inspektora nadzoru zostanie sfinansowana ze środków krajowych z programu Polski Ład dla gmin na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Inwestycja będzie przeprowadzona w formule projektuj-buduj i ma być wykonana do końca przyszłego roku.

Data publikacji: 03.07.2023