Porozumienie w sprawie włączenia OSP Wyszonki Kościelne do KSRG

W dniu dzisiejszym w Komendzie Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem Piotr Uszyński – Wójt Gminy Klukowo, bryg. Adam Frankowski – Komendant Powiatowy PSP Wysokie Mazowieckie, Marek Wojno – Prezes OSP Wyszonki Kościelne oraz Artur Fiedorczuk – Naczelnik OSP Wyszonki Kościelne podpisali porozumienie dotyczące włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszonkach Kościelnych do Krajowego Systemy Ratowniczo – Gaśniczego. Podpisane porozumienie stanowi podstawę do wydania przez Komendanta Głównego PSP decyzji o włączeniu jednostki w szeregi Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Decyzja o włączeniu tej jednostki do struktur KSRG spowoduje, że będzie to trzecia jednostka na terenie gminy Klukowo funkcjonująca  w tym systemie. Porozumienie obowiązuje do 31 grudnia 2026 roku.

Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy stanowi fundament ratowniczy kraju. Wejście w jego struktury to prestiżowe wydarzenie, które stanowi jednocześnie wyróżnienie dla OSP za jej dotychczasowe działania ratownicze. Taka jednostka ma możliwość dalszego rozwoju i stanowi siły pierwszego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. Zadania ratownicze przewidziane dla jednostki w ramach systemu to m.in. prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy Klukowo oraz powiatu wysokomazowieckiego, współdziałanie ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem , prowadzenie szkoleń, ćwiczeń, zajęć szkoleniowych i doskonalących w celu uzyskania wymaganej gotowości do działań operacyjnych, informowanie o zagrożeniach

Data publikacji: 08.09.2021

powrót