Przebudowa dróg dojazdowych w miejscowości Stare Warele - zakończona

Zakończono prace związane z przebudową dróg dojazdowych w miejscowości Stare Warele. W ramach przedmiotowego zadania wykonano warstwę ścieralną grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwę wiążąca grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej, istniejącą nawierzchnię żwirową wzmocniono kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie. Całkowita wartość zadania wynosi 246 248,02  zł. Głównym wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Trakt” sp. z o.o. z Wysokie Mazowieckie.

Data publikacji: 08.10.2021

Załatw sprawę przez internet

Sprawy urzędowe