Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszonki-Nagórki wraz z budową mostu przez rzekę Nurzec - zakończona

Zakończono prace związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108068B w miejscowości Wyszonki-Nagórki wraz z budową mostu przez rzekę Nurzec”, które zostało dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” z zakresu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.

W ramach przedmiotowego zadania została wykonana przebudowa jezdni drogi gminnej nr 108068B na długości 177 m, budowa mostu stalowego czteroprzęsłowego, wolnopodpartego o długości 40,76 m, przebudowa miejsc dostępu do drogi – zjazd publiczny, budowa kanału technologicznego, wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu). Całkowita wartość nakładów inwestycyjnych na realizację inwestycji wyniosła 2 435 668,85 zł, natomiast wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 1 385 368,00 zł. Wykonawcą zadania był Zakład Wielobranżowy Ireneusz Toczyłowski, ul. Poligonowa 10, 18-400 Łomża.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszonki-Nagórki wraz z budową mostu przez rzekę Nurzec - zakończona

Data publikacji: 17.04.2023